INVESTOR RELATIONS I NOTERADE BOLAG


Fler än 80 avsnitt | Vägledning via video med nedladdningsbara checklistor och mallar. I tjänsten ingår strategisk planering, insiderinformation MAR, informationsgivning, finansiell rapportering, speciella situationer, investerarrelationer, förberedelse transaktion, riskhantering, bolagsstyrning, hållbarhet, policies och riktlinjer mm.

  • TESTA TVÅ VECKOR
  • 900 kronor i arvode per månad exklusive moms för EN ANVÄNDARE
  • Om du är NÖJD kommer första fakturan EFTER TESTPERIOD