Fler än 70 avsnitt LIVE | "Hands-On" för ledning och styrelse

KVALIFICERAD RÅDGIVNING FÖR ONOTERADE BOLAG | ON DEMAND

 • PERSONLIG med kapitalmarknadens perspektiv
 • STRUKTURERAD  vägledning audio/video användbar dokumentation, checklistor och mallar
 • SUPPORT INGÅR
 • VD och styrelseutvärdering INGÅR
 • KUNDDRIVEN UTVECKLING
 • TILLGÄNGLIG 24/7
 • LÖPANDE UPPDATERINGAR OCH NYA AVSNITT
DETALJERAD INFO
INNEHÅLL JUST NU
 • Strategisk planering
 • Speciella situationer
 • Finansiell rapportering
 • Affärsplan & mål
 • Investor Relations
 • Förberedelser transaktion - kapitalanskaffning
 • Förberedelser för notering
 • Riskhantering, bolagsstyrning & hållbarhet
 • Mallar policies & riktlinjer
 • Årsstämma
 • Under uppdatering - ring om du behöver hjälp

Prenumeration för ett bolag och tre användare pris 1 250 kronor per månad exkl. moms  

Tjänsten gäller för ett företag och kan när som helst sägas upp med en månads uppsägningstid. ROPA fakturerar via e-post med betalning i efterskott.  Användarvillkor som gäller vid test och för kunder finns här https://boarda.se/villkor/. Första fakturan skickas efter testperiod.

TESTATILLBAKA TILL START