Digital rådgivning för ledning och styrelse

Digital rådgivning för ledning och styrelse innehåller tre teman STRATEGI, RISK, INFORMATION med  audio/video genomgång, checklistor, enkla och användbara mallar och dokumentation.  Det första temat är strategi och tar upp dina möjligheter, strategisk planering, att växa och öka lönsamheten. Det andra temat handlar om risk, det vill säga spegelbilden av möjligheterna, intern kontroll och styrning. Det tredje temat handlar om insiderinformation, MAR, finansiell rapportering och investerarrelationer. Vi jobbar med kunddriven utveckling så tveka inte att kontakta oss om det är något ni/du saknar? 

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This tema is currently closed