RISK | Fokus kapitalmarknadens perspektiv

En av ledningens och styrelsens viktigaste uppgift är att skydda bolagets tillgångar. Här ger vi dig ledningens och styrelsens bakåtlutade agenda, hela årscykeln.