Spotlight Academy är ett samarbete mellan BOARDA.se och Spotlight Stock Market med MCL Markets & Corporate Law.

  • INFORMATIONSGIVNING OCH INSIDERINFORMATION - här finns allt du behöver för att hantera informationsgivning och insiderinformation.
  • RISKHANTERING, HÅLLBARHET OCH BOLAGSSTYRNING - här finns allt du behöver för att arbeta med riskhantering, intern kontroll och bolagsstyrning.
  • STRATEGISK PLANERING OCH AFFÄRSUTVECKLING - här finns allt du behöver för att driva och utveckla affärsplanen tillsammans med ledning och styrelse.