Mer än 90 avsnitt audio/video, vägledning, mallar och dokumentation

  • INFORMATIONSGIVNING OCH INSIDERINFORMATION - här finns allt du behöver för att hantera informationsgivning och insiderinformation.
  • RISKHANTERING OCH BOLAGSSTYRNING - här finns allt du behöver för att arbeta med intern kontroll och bolagsstyrning.
  • STRATEGISK PLANERING - här finns allt du behöver för att driva och utveckla affärsplanen tillsammans med ledning och styrelse.

Spotlight Academy är ett samarbete mellan BOARDA.se och Spotlight Stock Market med MCL Markets & Corporate Law.