Certifiering av styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2020/2021


Välkommen till certifiering av ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Spotlightbolag och blivande Spotlightbolag. Certifieringen innehåller 16 frågor med videogenomgång och tre svarsalternativ. Ett svarsalternativ är rätt för varje fråga. Du kan gå fram och tillbaka och göra om frågorna eller hela certifieringen om du vill förbättra ditt resultat. Tolv av sexton rätt och Du är certifierad. På Spotlight Academy hittar du vägledning, checklistor, dokumention och mallar. Välkommen till 2020/2021 års certifiering!

| Hälsn. Jenny Rosberg, BOARDA & Anders Eriksson, SPOTLIGHT STOCKMARKET, Marknadsplatschef


För att sätta igång så klickar du på 2020/2021 Certifiering här nedanför.

P.S. TIPS – Regler är till för att skapa värde – lyssna igenom video och prat så blir frågorna som har tre alternativ med ett rätt svar enkla. Använd de blå knapparna längst ner eller siffrorna högst upp på sidan för att gå fram och tillbaka mellan avsnitt.