STRATEGI & RISK | Fokus kapitalmarknadens perspektiv. ROPA bjuder på ett urval avsnitt från vår digitala tjänst BOARDA.