KUNDCASE

Så här använder våra kunder ROPAS digitala rådgivare BOARDA.

Vårt mål är att våra kunder ska växa, öka lönsamheten och ha framgång i kapitalmarknaden. Vi arbetar med kunddriven utveckling och vill hela tiden bli lite bättre. | Hälsar Jenny Rosberg

Kundcase på svenska

Customer cases in English

SITUATION | Ledningen hade bjudit in styrelsen till strategidag före jul för att uppdatera affärsplanen och sätta målen för 2019.
LÖSNING | Loggade in på BOARDA, klickade på STRATEGI, kollade på video och fick “jobbet gjort”.

 • Intro workshops
 • Workshop 1 | Var kommer vi ifrån
 • Workshop 2 | Vad händer i värdekedjan för vår industri?
 • Workshop 3 | Nulägesanalys | SWOT
 • Workshop 4 | Prioriteringar
 • Workshop 5 | Teambuilding | Var är vi om tre till fem år?

PS. Testa gärna att byta ordning på workshop 4 och 5, fick feedback från styrelseordförande. Vi kommer att komplettera med ett “körschema” dvs en instruktion för den som leder workshopen.

SITUATION | Bolaget förbereder för en ägarförändring. Styrelsen och ledningen behövde komma igång med intern styrning och kontroll.
LÖSNING | Loggade in på BOARDA, kollade på video och klickade på RISK, lyssnade, ställde frågor, fick svar, arbetade med mallar och “fick jobbet gjort”.

 • Så här hänger företagets riktlinjer/policies ihop
 • Hållbarhetspolicy
 • Uppförandekod
 • Visselblåsarpolicy
 • Riskpolicy
 • Riskfaktorer
 • Riskhantering operationell risk
 • Riskhantering finansiell risk

SITUATION | CFO konstaterar att kostnaderna för utveckling och nya kunder har dragit iväg, likviditetsprognosen för 2019 håller inte.  VD och CFO startar förberedelser för en kapitalanskaffning under hösten.

LÖSNING | Loggade in på BOARDA.se, klickade på STRATEGI, kollade på avsnittet och gick igenom förberedelse för kapitalanskaffning. VD ställde en fråga till BOARDA och CFO är nu igång med förberedelserna.

 • Förberedelse kapitalanskaffning | STRATEGI
 • Riskhantering finansiell risk | RISK

…….

 • Intro finansiella mål | STRATEGI
 • Affärsplan | STRATEGI
 • Finansiell DD | STRATEGI
 • Legal DD | STRATEGI
 • Värdering EV | STRATEGI
 • Riskfaktorer | RISK
 • Riskpolicy | RISK
 • Riskrapportering | RISK

SITUATION | Styrelseordförande ringer VD och vill ha hjälp med förberedelserna inför årsstämman.

LÖSNING | VD loggade in på BOARDA.se, klickade på INFORMATION, kollade på video och gick igenom avsnittet förberedelse årsstämma, använde mallarna och laddade hem checklistan. VD slog en signal för att dubbelkolla en fråga.

 • Förberedelse årsstämma | INFORMATION
 • Genomförande årsstämma | INFORMATION

SITUATION | VD och CFO i ett noterat bolag har bokat en halv dag för att få revision och styrelsematerial under kontroll. Det gäller årsbokslut med revision, rapportering till styrelse och marknad.

LÖSNING | CFO loggade in på BOARDA.se för att förbereda mötet, klickade på INFORMATION, kollade på video och gick igenom checklista finansiell rapport, körschema finansiell rapport, ringde och stämde av.

 • Körschema finansiell rapport | INFORMATION
 • Checklista finansiell rapport | INFORMATION
 • Vinstvarning | INFORMATION

SITUATION | Styrelseordförande i ett noterat bolag får en påringning från ett Private Equity. ägt portföljbolag.

LÖSNING | ROPA får en call och guidar snabbt in på BOARDA.SE

 • INFORMATION – Checklista och förberedelser för styrelsen inför ett eventuellt bud
 • INFORMATION – PR mallar ev. läckage indikativt bud