Rapportpresentation [99]

Rapportpresentation


AUDIO | VIDEO

Här kommer en checklista med punkter för din investerarpresentation. Kom ihåg att investerarna är nyfikna och vill förstå verksamheten så det gäller att hela tiden utbilda investerarna i aktiviteterna ni gör och varför. 

Presentation

99

Delårsrapport

Lägg med information om rapportpresentation med rubrik

RAPPORTPRESENTATION

Presentation

 • Information hemsidan
 • Presentation i pdf-fil
 • Engelska eller svenska
 • Live och/eller on-demand


TILLBAKA TILL MIN SIDA

Nyhetsmeddelanden | Affärsdrivande kommunikation & utbildning av investerare [90]

Nyhetsmeddelanden | Affärsdrivande kommunikation & utbildning av investerare


AUDIO | VIDEO

Här pratar vi igenom att använda pressmeddelande/hyhetsmeddelande som inte är regulatorisk information. Det handlar om att berätta om vad ni gör och varför. Investerarna vill förstå vad som händer i bolaget och organisationen. Pressmeddelanden är den naturliga kanalen för att kommunicera med investerarna.

Presentation

90

Exempel på generell bolagsinformation – ej regulatorisk information

 • Investerarpresentationer
 • Rekrytering av nyckelpersoner till ledningen 
 • Ny order - ej kurspåverkande
 • Vinner offentlig upphandling - som inte bedöms utgöra insiderinformation
 • Lansering av ny produkt/tjänst
 • Nytt partnerskap eller samarbete
 • ISO-certifiering
 • Klimatrelaterade initiativ
 • ...och mer.


TILLBAKA TILL MIN SIDA