STRATEGI | Guidance | Fortsättning finansiella mål [67]

STRATEGI | Affärsplan | Finansiella mål fortsättning


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom vad storbolagens analytiker och institutionella investerare gärna vill ha och översätter det till småbolag. Hur många finansiella mål är bra att ha och vilka ska vi sätta?


STRATEGI | Guidance | Hållbarhetsmål [70]

STRATEGI | Guidance |  Hållbarhetsmål - FNs 17 hållbarhetsmål och hur kan vi jobba i småbolagen


INTRO

Hållbarhet går från självreglering till reglering. Det innebär att gapet ökar mellan bolag som träffas av regelverk och bolag som ännu inte påverkas. I årsredovisningslagen finns nu krav på hållbarhetsrapport för bolag som uppfyller vissa storlekskrav och det kommer mer från EU för storbolagen. Därefter kommer det att ramla ner mer krav på tillväxtbolagen och bolag noterade på MTF-marknader. Här kommer en spaning om hur arbetet med hållbarhet utvecklats sedan 2009 och var vi är 2030. Se det som en introduktion till hur viktiga hållbarhetsfrågorna är för ledningar och styrelser.


2009 var jag med och grundade hållbart värdeskapande tillsammans med alla sveriges stora institutionella investerare. Det var ett upprop för att sätta fokus på hållbarhetsfrågorna och frivilligt börja rapporter icke finansiell information. Idag tio år senare har vi genom EU reglering för större företag att göra hållbarhetsrapport och mer reglering är på gång. Intressentkartan har ritats om och nu handlar det mycket om hur vi skapar hållbara affärsmodeller, schysta villkor, leveranskedjor som minskar påfrestningen på vår miljö och återvinning dvs. en cirkulär affärsmodell. Svensk bolagsstyrning omfamnade hållbarhetsrapporterna först förra året och idag handlar många av styrdokumenten vi har i våra företag om hållbarhet. Nästa steg blir hållbarhetsmål och det blir väldigt bra att utgå från bolagets vision och syfte, dvs varför finns mitt företag? Här ser du hur spelplanen har vuxit fram i Sverige sedan 2009 och var jag tror att vi är på väg 2030?


STRATEGI | Planering | Succession affärskritiska roller [73]

STRATEGI | Successionsplanering


INTRO

Här är ett enkelt och bra sätt att arbeta med successionsplaneringen. I styrelsen ligger naturligt fokus på VD och CFO som är kritiska ur ett kapitalmarknadsperspektiv när det gäller informationsgivning. Smarta bolag identifierar alla affärskritiska roller och vågar prata om planeringen.


Presentationen från genomgången kan laddas ner nedan.

Enkel mall successionsplanering och talent management

 

Enkel mall dokumentation mål och utveckling

UPPFÖLJNING MÅL OCH UTVECKLING | Follow-up performance and development

 

Datum | Date:

Namn | Name:

Roll | Role:

 

MÅL & UTVECKLING

Targets & Performance

Resultat

Performance

Överträffar

Exceeds 

Levererar

Delivers

Missar

Miss

Mål 1 – beskrivning

Target 1 – description

Mål 2 – beskrivning

Target 2 – description

Mål 3 – beskrivning

Target 3 – description

 

Kommentar | Comment:

 

MOTIVATION OCH AMBITION | Motivation and ambition

Kommentar | Comment:

 

PERSONLIG UTVECKLING | Personal development

 

Mål | Target Hur? How? När? When?

 

Kommentar | Comment:

 

ÖVRIGT | More:

 

Signatur | Signature:

 

_________________ ________________

©BOARDA


STRATEGI | Förberedelser för notering [61]

STRATEGI | Tio förberedelser för börsnotering - dokumentation


INTRO

För att en noteringsprocess ska bli effektiv är det bra att ha dokumentationen förberedd och klar. Här kommer en sammanfattning som hänvisar till avsnitt där du hittar detaljerad information om hur du faktiskt gör för att få affärsplan, finansiella mål, dokumentation av styrning och intern kontroll på plats mm.


STRATEGI | Affärsplan | Enkel checklista affärsmodell & konkurrenskraft [76]

STRATEGI | Enkel checklista affärsmodell och konkurrenskraft


INTRO

Här hittar du BOARDAs enkla och användbara checklista för affärsmodell och konkurrenskraft. På begäran från en av BOARDAs kunder. Video med guidance är på gång.

Är din affärsmodell skalbar och är ditt erbjudande konkurrenskraftigt? Här hittar du frågor som är bra att ställa i ledningen och styrelsen. Video med guidance på gång.

 • Affärsplanen
 • Sammanfatta din affärsplan på en sida
 • Förberedelser kapitalanskaffning


STRATEGI | Transaktion |  Förberedelse teknisk due diligence – IT & IP [49]

STRATEGI | Förberedelser teknisk due diligence - IT & IP


Här kommer checklistan och en ordentlig genomgång på audio/video.

Se också förberedelser finansiell och legal due diligence:STRATEGI | Planering | SaaS matrisen [64]

STRATEGI | SaaS matrisen - på begäran - NY och VIDEO på G


Vi går igenom SaaS-modellen (Software as a Service) eller prenumerationsmodellen, intressant för de flesta bolag, snart kan vi hyra allt från tvättmaskin till kläder. De flesta säger att det är kunddrivet, jag brukar säga att det är kapitalmarknadsdrivet. Investerare vill gärna ha insyn in i framtida intäkter och stabilitet. Ur ett kapitalmarknadsperspektiv så värderas återkommande intäkter, dvs försäljningskronor från hyrda tjänster och produkter många gånger högre än engångsförsäljning.STRATEGI | Förberedelser kapitalanskaffning [58]

STRATEGI | Förberedelser kapitalanskaffning


Vi går igenom förberedelser för kapitalanskaffning för privata och publika bolag. Bra att ha koll på innan du kontaktar finansiella och legala rådgivare.

Presentationen finns att ladda ner här nedanför och vi har lagt in knappar för att enkelt kunna navigera till de olika delarna inom strategi och risk som är bra att ha koll på.


STRATEGI | se avsnitt

 • Intro finansiella mål
 • Affärsplan
 • Finansiell DD
 • Legal DD
 • Värdering från Enterprise value till Equity value

RISK | Se avsnitt

 • Riskfaktorer
 • Riskpolicy
 • RiskrapporteringSTRATEGI | Affärsplan | Kunderbjudande | Product Market Fit [28]

STRATEGI | Product Market Fit | Kunderbjudande och utveckling av nya produkter och tjänster


VIDEO | AUDIO

Vi pratar om “produkt market fit”, dvs hur träffar kunderbjudandet behovet hos kundsegment i marknaden och går igenom en enkel modell för att skapa tydlighet när vi arbetar med utveckling av nya produkter, tjänster och koncept. Vad är det?

What is it

Till vem?

To whom

När?

When

Hur förbättrar din produkt/tjänst för kunden?

How to improve the customer’s business

Fördelar jämfört med andra?

Advantages compared to others

Löfte, eller vilket jobb hjälper din produkt eller tjänst till med att få gjort?

Promise

TILLBAKA TILL MIN SIDA


STRATEGI | Affärsplan | Vi sätter ihop helheten [55]

STRATEGI | Affärsplan tre år framåt - checklista och vi sätter ihop helheten


Vi går igenom hur vi använder avsnitten inom strategi och inom risk för att sätta ihop affärsplanen.

Här kommer vi att hänvisa till olika avsnitt här på BOARDA och under videon hittar du länkar för att lätt navigera de avsnitten som sätter ihop affärsplanen. Bilderna finns att ladda tillsammans med checklistan.

STRATEGI | se AVSNITT

STRATEGI | se AVSNITT

 • Så här stor är din marknad
 • Workshop 2 - vad händer i industrin, värdekedjan?

STRATEGI | se AVSNITT

STRATEGI | se AVSNITT


CHECKLISTAN

 • Affärsidé, strategi, kvalitativa och finansiella mål
 • Team
 • Bakgrund
 • Kunderbjudande
 • Affärsmodell
 • Kunder
 • Konkurrenter
 • Marknad
 • Organisation
 • Teknologi
 • Immateriella rättigheter | IP
 • Riskanalys och hållbarhet
 • Vision
 • Nulägesanalys
 • Fokus
 • Investeringsbehov | Kapitalbehov
 • Finansiell historik
 • KPI:er
 • Finansiell modell och prognos
 • Sammanfattning