Workshop | Intro [1]

Workshop | Intro


AUDIO | VIDEO

Vi går igenom och ger en översikt av våra fem workshops för styrelsens strategiska planeringen.

Fem bra workshops för ledningen och styrelsen

Den första workshopen ger en tillbakablick, var ifrån vi kommer. Den andra workshopen ger utifrån och in perspektivet på vad som händer inom din industri, sektor eller bransch. Den tredje är en klassisk nulägesanalys, med perspektiv inifrån och ut. Den fjärde handlar om prioriteringar på kort och lång sikt och avslutningsvis sätter vi målbilden.

Presentation

1 - Workshops