STRATEGI | Planering | Succession affärskritiska roller [73]

STRATEGI | Successionsplanering


INTRO

Här är ett enkelt och bra sätt att arbeta med successionsplaneringen. I styrelsen ligger naturligt fokus på VD och CFO som är kritiska ur ett kapitalmarknadsperspektiv när det gäller informationsgivning. Smarta bolag identifierar alla affärskritiska roller och vågar prata om planeringen.


Presentationen från genomgången kan laddas ner nedan.

Enkel mall successionsplanering och talent management

 

Enkel mall dokumentation mål och utveckling

UPPFÖLJNING MÅL OCH UTVECKLING | Follow-up performance and development

 

Datum | Date:

Namn | Name:

Roll | Role:

 

MÅL & UTVECKLING

Targets & Performance

Resultat

Performance

Överträffar

Exceeds 

Levererar

Delivers

Missar

Miss

Mål 1 – beskrivning

Target 1 – description

Mål 2 – beskrivning

Target 2 – description

Mål 3 – beskrivning

Target 3 – description

 

Kommentar | Comment:

 

MOTIVATION OCH AMBITION | Motivation and ambition

Kommentar | Comment:

 

PERSONLIG UTVECKLING | Personal development

 

Mål | Target Hur? How? När? When?

 

Kommentar | Comment:

 

ÖVRIGT | More:

 

Signatur | Signature:

 

_________________ ________________

©BOARDA