STRATEGI | Guidance | Fortsättning finansiella mål [67]

STRATEGI | Affärsplan | Finansiella mål fortsättning


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom vad storbolagens analytiker och institutionella investerare gärna vill ha och översätter det till småbolag. Hur många finansiella mål är bra att ha och vilka ska vi sätta?


STRATEGI | Affärsplan | Enkel checklista affärsmodell & konkurrenskraft [76]

STRATEGI | Enkel checklista affärsmodell och konkurrenskraft


INTRO

Här hittar du BOARDAs enkla och användbara checklista för affärsmodell och konkurrenskraft. På begäran från en av BOARDAs kunder. Video med guidance är på gång.

Är din affärsmodell skalbar och är ditt erbjudande konkurrenskraftigt? Här hittar du frågor som är bra att ställa i ledningen och styrelsen. Video med guidance på gång.

 • Affärsplanen
 • Sammanfatta din affärsplan på en sida
 • Förberedelser kapitalanskaffning


STRATEGI | Affärsplan | Vi sätter ihop helheten [55]

STRATEGI | Affärsplan tre år framåt - checklista och vi sätter ihop helheten


Vi går igenom hur vi använder avsnitten inom strategi och inom risk för att sätta ihop affärsplanen.

Här kommer vi att hänvisa till olika avsnitt här på BOARDA och under videon hittar du länkar för att lätt navigera de avsnitten som sätter ihop affärsplanen. Bilderna finns att ladda tillsammans med checklistan.

STRATEGI | se AVSNITT

STRATEGI | se AVSNITT

 • Så här stor är din marknad
 • Workshop 2 - vad händer i industrin, värdekedjan?

STRATEGI | se AVSNITT

STRATEGI | se AVSNITT


CHECKLISTAN

 • Affärsidé, strategi, kvalitativa och finansiella mål
 • Team
 • Bakgrund
 • Kunderbjudande
 • Affärsmodell
 • Kunder
 • Konkurrenter
 • Marknad
 • Organisation
 • Teknologi
 • Immateriella rättigheter | IP
 • Riskanalys och hållbarhet
 • Vision
 • Nulägesanalys
 • Fokus
 • Investeringsbehov | Kapitalbehov
 • Finansiell historik
 • KPI:er
 • Finansiell modell och prognos
 • SammanfattningSTRATEGI | Affärsplan | Intro finansiella mål [34]

STRATEGI | Intro till finansiella mål


VIDEO | AUDIO

En första del om finansiella mål. Vi går igenom de vanligaste finansiella målen och hur de hänger ihop. Vi pratar om omsättningstillväxt, marginal, vinsttillväxt och utdelningstillväxt.

 • STRATEGI | Mer på avsnitt fortsättning finansiella mål [67]
 • INFORMATION | PR uppdatering finansiella mål [36]


STRATEGI | Affärsplan |  Hur stor är din marknad? [25]

STRATEGI | Del av affärsplan | Hur stor är din nåbara marknad? Fokus 3-5 år?


VIDEO | AUDIO

Alla investerarpresentationer innehåller minst en bild med marknadspotentialen som brukar vara global och oändlig. Därefter blir det lätt ett gap till affärsplanen och nuläget. Här stänger vi gapet, hur stor är din nåbara marknad? Vad är i fokus 3-5 år?STRATEGI | Affärsplan | På en sida [22]

STRATEGI | Sammanfatta din affärsplan på en sida plus analys


När jag var på Standford så fokuserade vi mycket på kunderbjudande (Customer Value Proposition) och värdekedjan (Value Chain). Idag sammanfattar vi affärsplanen i en “Business Canvas”. En sida som en “Exeucutive Summary”. Det hjälper både styrelse och ledning att fokusera rätt.

Vi har uppdaterat och lagt till en enkel checklista för analys av din affärsmodell.

Bilderna från videon finns att ladda ner nedanför videon. Använd knappen FRÅGA som finns uppe i menyn om du har frågor eller saknar något.STRATEGI | Affärsplan | Workshop | Nulägesanalys | SWOT | #3 [10]

STRATEGI | Workshop | Nulägesanalys | SWOT | #3


INTRO | Nulägesanalys

Här går vi igenom en klassiker, SWOT-analysen, styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

VIDEO | Genomgång och tips nulägesanalys – SWOT

I första workshopen tittar vi tillbaka på historien, i den andra spanar vi in vad som händer runt omkring oss i sektorn och hur det påverkar vår värdekedja. Nu är det dags för nulägesanalys av vår position, vår affär. Vi gör en klassisk SWOT-analys.

Här nedanför hittar du bilderna från presentation, ladda ner och använd. Om du vill ha dem i ppt-format så använd knappen FRÅGA uppe i menyn för att få leverans till din e-post.STRATEGI | Affärsplan | Workshop | Teambuilding | #5 [16]

STRATEGI | Workshop | Teambuilding | #5


INTRO | Video

VIDEO | Workshop | Teambuilding | Workshop #5

Den femte workshopen handlar om att våga sätta målet på tre års sikt. Vad har ni lyckats med? Den här är garanterat bäst och det blir alltid bra resultat. Här visualiserar vi våra mål.

DOKUMENTATION | Bilder från video med hjälpfrågor

PS.STRATEGI | Affärsplan | Workshop | Prioriteringar | #4 [13]

STRATEGI | Workshop | Prioriteringar | #4


INTRO | Video


VIDEO | Workshop | Prioriteringar | Kort sikt | Lång sikt | #4

I den fjärde workshopen går vi igenom en enkel modell för att “teama” ihop oss om prioriteringarna, i år och på tre års sikt. Vilka projekt har vi högst sannolikhet att lyckas med? Hur påverkar det vårt resultat?

DOKUMENTATION | Bilder och modellerSTRATEGI | Affärsplan | Workshop | Var kommer vi ifrån? | #1 [4]

STRATEGI | Workshop | Var kommer vi ifrån? | #1


INTRO | VIDEO

VIDEO | Workshop 1 | Var kommer vi ifrån?

Den första av fem workshops för styrelse och ledning, en tillbakablick. För att utvecklas behöver vi förstå var vi kommer ifrån. Den andra workshopen handlar om “utifrån och in” perspektivet, vad händer i vår bransch och med vår värdekedja. Den tredje workshopen är en nulägesanalys och fyran handlar om prioritering. Vi avslutar med team-building. 

DOKUMENTATION | Workshop | Presentation och frågor att arbeta med finns att ladda ner här nedanför.