INFORMATION | Guidance & checklista | Genomförande årsstämma [12]

INFORMATION | Genomförande av årsstämma


Vi går igenom genomförandet av årsstämman, checklista och hur du kan förbereda för att ta hjälp av din legala rådgivare. 


Nytt för 2020

  • Beslut om instruktion valberedning – instruktion valberedning ska publiceras på IR-webben
  • Nya krav på riktlinjer för ersättningar till styrelse och ledning – information ska publiceras på IR-webben, se avsnitt 9 förberedelser för årsstämma för vägledning från Vinge, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv.
  • Hållbarhetsredovisning ska publiceras på IR-webben för de bolag som gör hållbarhetsrapport och arkiveras i 10 år.
  • Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla information om styrelsens hållbarhetsarbete