INFORMATION | Guidance & PR mall | Kommuniké extra bolagsstämma [REG men EJ MAR] [48]

INFORMATION | Guidance & PR mall | Kommuniké från extra bolagsstämma


| INTRO

Här är en mall för pressmeddelande efter extra bolagsstämma. Det är alltid bra att förbereda detta före stämman så att informationen snabbt kan pressmeddelas när stämman avslutas.

Text som enkelt kan kopieras och klistras in i ett word eller google dokument

PRESSMEDDELANDE

DATUM

RUBRIK: Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i BOLAGET (publ), org.nr. xxxxxx-xxxx, den y månad 2020 fattades beslut om att godkänna…..

Kort beskrivning från kallelsen om vilket eller vilka beslut som fattats. 

Ytterligare information om bakgrunden till…….framgår av kallelsen till extra bolagsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bolaget.se.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

….

EJ MAR-etikett – vanligtvis inte insiderinformationRISK | Dokumentation till styrelsen för beslut [71]

RISK | Dokumentation till styrelsen för beslut

AUDIO | VIDEO

Här går vi igenom planeringen och årscykeln för styrelsen och ledningen. Det finns såklart flera sätt att göra detta på. Här kommer ett bra sätt.


Här kommer hjälp med dokumentation för frågor som ska upp till styrelsen för beslut. Se också “till styrelsen för information”. Det här knepet har jag lärt mig av en av de “bästa”.RISK | Dokumentation till styrelsen för information [68]

RISK | Dokumentation till styrelsen för information


INTRO | Till styrelsen för information

Här är en genomgång av frågor för information och frågor för beslut och hur du enkelt gör det lättare för styrelsen att komma till beslut.

Det är bra att markera vilka frågor som är upp för information och vilka som är upp för beslut i styrelsen. Här kommer en smart dokumentation för frågor som ska upp för information.

DOKUMENTATION | Mall