INFORMATION | Guidance & PR mall | Ev. läckage ex. vid indikativt bud MAR [25]

INFORMATION | MALL PRESSMEDDELANDE INDIKATIVT BUD OCH LÄCKAGE


Här är mallen för pressmeddelande om det blir läckage avseende diskussioner om ett indikativt bud. Video är på gång. Ladda ner mallen på SWE och ENG nedan.

MALLAR PR INDIKATIVT BUD 

 

DAG MÅNAD ÅR

 

Uttalande angående pågående spekulationer om ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande avseende BOLAGET (publ)

 

Som en konsekvens av [kursrörelserna i [Bolaget]aktien]/[senaste tidens spekulationer i media angående ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande avseende Bolaget], bekräftar Bolaget att styrelsen erhållit ett icke-bindande förslag från [•] och [•] avseende ett potentiellt gemensamt offentligt uppköpserbjudande avseende Bolaget.

 

Det är inte säkert att ett sådant erbjudande kommer att lämnas, eller på vilka villkor det i sådant fall skulle lämnas. Styrelsen återkommer med ytterligare information om och när det är påkallat.

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Förnamn Efternamn, Styrelseordförande Bolaget

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som BOLAGET AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-00-00 00:00 CET.

 

……

 

DD MONTH 201Y

 

Statement concerning recent speculation regarding a possible public takeover offer for COMPANY (publ)

Due to [movements in [Company’s/the] share price]/[recent media speculation regarding a possible public takeover offer for Company], Company confirms that the Board of Directors (“the Board”) has received a non-binding proposal from [•] and [•] concerning a possible joint public takeover offer for Company.

There can be no certainty that such offer will be made, nor as to the terms of any such offer. The Board will provide additional information in due course if and when necessary.

 

For more information, please contact:

 

Name, Chairman of the Board

Phone

E-mail

 

This information is information that BOLAGET AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 2020-00-00:00 CET.INFORMATION | Guidance & checklista | Att göra vid ett eventuell intresse/bud på bolaget [66]

INFORMATION | Att göra listan när det kommer intresse eller indikativt bud


INTRO

Vi går igenom checklista och förberedelser inför ett indikativt bud på ett noterat bolag. Så långt vi kommer innan det är dags att ringa in de traditionella rådgivarna.

Att göra | I en situation med “välkomnat” bud

Steg 0 | Preliminära diskussioner

Ta emot inkommande information och för informell diskussion om eventuella möjligheter.

Gå igenom:

 • Kontaktlista till alla i styrelsen, VD och CFO
 • Kontaktlista till alla större aktieägare
 • Telefonkonferens nummer som kommer att användas för alla möten
 • Legal rådgivare och ev. finansiell rådgivare

Förbered för nästa steg:

Vilka i styrelsen är oberoende och kan ingå i en oberoende budkommité?

Ex. Storägare i styrelse kommer vid ett eventuellt bud att förbinda sig att sälja sina aktier och kan då inte ingå i den oberoende budkommittén.

Diskutera igenom vilka alternativ ni har framåt.

Viktigt: Uppdatera affärsplanen för de kommande tre åren och förbered management presentation.

Steg 1 | Diskussion inleds och indikativt bud mottas

Köparen kommer med ett indikativt bud som innehåller villkor som ägarna är intresserade att konkretisera diskussionen om.

 1. Informera VD, styrelse och CFO – Ordförande
 2. Dokumentera och öppna loggbok med de individer internt och externt som har tillgång till denna insiderinformation – Ordförande
 3. Identifiera vilka i bolaget som ska ingå i arbetsgruppen; vanligtvis ordförande, VD och CFO – Ordförande
 4. Kalla till ett möte med styrelsen och arbetsgruppen så snart som möjligt – Ordförande
 5. Gå igenom om de oberoende ledamöterna ska ingå i arbetsgruppen – Ordförande
 6. Meddela börsen och var tydlig med att mer information kommer så snart vi har fått den – CFO
 7. Gå igenom detaljerna för budet, samla information och budgivaren. Förbered beslutsunderlag och gå igenom i arbetsgruppen – CFO
 8. Förbered pressmeddelande – stopp – titta – lyssna
 9. Kalla arbetsgruppen till möte
 10. Förbered kommunikationsplan inkl. pressmeddelande samt frågor och svar
 11. Förbered information till medarbetare och kunder
 12. Kalla till styrelsemöte, på agendan:
  1. Presentera analys av indikativt bud
  2. Gå igenom strategier
  3. Godkänn pressmeddelande
  4. Diskutera och besluta om ev. fairness opinion – oberoende värdering
  5. Besluta om kommunikationsplan
 13. Sekretessförbindelse
 14. Förbered management presentation (det är här affärsplanen kommer in. OBS ska enbart innehålla finansiell information som redan är offentliggjord)
 15. Eventuell begränsad Due Diligence med fokus på organisation och det kommersiella.

Steg 2 | Formellt bud mottas

 • Kalla till styrelsemöte
 • Informera marknaden genom pressmeddelande
 • Styrelsemöte för att komma överens om kommunikation med ägare, kunder och medarbetare

Steg 4 | Erbjudandehandlingar

Förbered hemsidan för att presentera erbjudandehandlingar och tydlig information till alla aktieägare.

Steg 5 | Förbered för ev. förlängning av bud

Steg 6 | Över 90 procent – beslut avnotera


STRATEGI | Intro