STRATEGI | Affärsplan | Kunderbjudande | Product Market Fit [28]

STRATEGI | Product Market Fit | Kunderbjudande och utveckling av nya produkter och tjänster


VIDEO | AUDIO

Vi pratar om “produkt market fit”, dvs hur träffar kunderbjudandet behovet hos kundsegment i marknaden och går igenom en enkel modell för att skapa tydlighet när vi arbetar med utveckling av nya produkter, tjänster och koncept. Vad är det?

What is it

Till vem?

To whom

När?

When

Hur förbättrar din produkt/tjänst för kunden?

How to improve the customer’s business

Fördelar jämfört med andra?

Advantages compared to others

Löfte, eller vilket jobb hjälper din produkt eller tjänst till med att få gjort?

Promise

TILLBAKA TILL MIN SIDA


STRATEGI | Affärsplan | Vilken disciplin är ditt bolag bäst på? Vilken är din affärsmodell? [31]

STRATEGI | Tre olika discipliner för att skapa värde. Vilken är din modell?


Forskningen har kommit fram till att det finns tre olika discipliner för att skapa värde, tre affärsmodeller. Bolag som lyckas bli bäst på en av tre är vinnare och då räcker det att vara medelbra på de andra två. Vilken är din strategi? På engelska brukar man prata om “Product Leadership”, “Customer Intimacy” och “Operational Excellence”.

Bilderna finns att ladda ner här nedanför. Använd knappen FRÅGA uppe i menyn för att ställa en fråga.