INFORMATION | PR mall förvärv av bolag [88]

INFORMATION | PR mall förvärv av bolag


AUDIO | VIDEO

Här hittar du en enkel PR mall på svenska och engelska med checklista för informationsgivning i samband med förvärv av företag. Samma checklista gäller omvänt vid försäljning av bolag eller verksamheter.


STRATEGI | Transaktion |  Förberedelse teknisk due diligence – IT & IP [49]

STRATEGI | Förberedelser teknisk due diligence - IT & IP


Här kommer checklistan och en ordentlig genomgång på audio/video.

Se också förberedelser finansiell och legal due diligence:STRATEGI | Transaktion | Förberedelse för legal Due Diligence [46]

STRATEGI | Förberedelser för legal due diligence


Vi går igenom checklistan och förberedelser inför legal due diligence, en standard. 

Video med bilder. Bilderna och checklistan för både finansiell och legal due diligence finns att ladda ner nedanför videon.STRATEGI | Transaktion | Förberedelse finansiell Due Diligence [43]

STRATEGI | Förberedelse finansiell Due Diligence


Vi går igenom DD-listan för finansiell due diligence, en standard som funkar bra för att hålla mappar och dokumentation löpande uppdaterade.

I videon går vi igenom DD-listan och nedanför kan du ladda ner bilderna och hela listan för finansiell och legal due diligence.