STRATEGI | Guidance | Hållbarhetsmål [70]

STRATEGI | Guidance |  Hållbarhetsmål - FNs 17 hållbarhetsmål och hur kan vi jobba i småbolagen


INTRO

Hållbarhet går från självreglering till reglering. Det innebär att gapet ökar mellan bolag som träffas av regelverk och bolag som ännu inte påverkas. I årsredovisningslagen finns nu krav på hållbarhetsrapport för bolag som uppfyller vissa storlekskrav och det kommer mer från EU för storbolagen. Därefter kommer det att ramla ner mer krav på tillväxtbolagen och bolag noterade på MTF-marknader. Här kommer en spaning om hur arbetet med hållbarhet utvecklats sedan 2009 och var vi är 2030. Se det som en introduktion till hur viktiga hållbarhetsfrågorna är för ledningar och styrelser.


2009 var jag med och grundade hållbart värdeskapande tillsammans med alla sveriges stora institutionella investerare. Det var ett upprop för att sätta fokus på hållbarhetsfrågorna och frivilligt börja rapporter icke finansiell information. Idag tio år senare har vi genom EU reglering för större företag att göra hållbarhetsrapport och mer reglering är på gång. Intressentkartan har ritats om och nu handlar det mycket om hur vi skapar hållbara affärsmodeller, schysta villkor, leveranskedjor som minskar påfrestningen på vår miljö och återvinning dvs. en cirkulär affärsmodell. Svensk bolagsstyrning omfamnade hållbarhetsrapporterna först förra året och idag handlar många av styrdokumenten vi har i våra företag om hållbarhet. Nästa steg blir hållbarhetsmål och det blir väldigt bra att utgå från bolagets vision och syfte, dvs varför finns mitt företag? Här ser du hur spelplanen har vuxit fram i Sverige sedan 2009 och var jag tror att vi är på väg 2030?