INFORMATION | MAR handelsförbud rapportering personer i ledande ställning [93]

INFORMATION | MAR handelsförbud och rapportering personer i ledande ställning [93]


AUDIO | VIDEO

Vi går igenom handelsförbud som gäller för personer i ledande ställning 30 dagar före finansiell rapport, vilka som vanligtvis är personer i ledande ställning, bolagets dokumentation över personer i ledande ställning samt rapporteringskrav till Finansinspektionen.


Relaterade avsnitt

  • MAR Insiderinformation - hantering och dokumentation
  • Rapportering till Finansinspektionen Personer i Ledande Ställning