INFORMATION | Efter årsstämman [86] NY

INFORMATION | Efter årsstämman


AUDIO | VIDEO

Här kommer checklistan efter årsståmman när kommunké från stämman är pressreleasas är det ofta dags för konstituerande styrelsesammanträde, vi går igenom agenda och uppdatering av IR-webben.


INFORMATION | IR-web steg för steg vid börsnotering [78]

INFORMATION | IR-sidan/webben steg för steg vid börsnotering


AUDIO | VIDEO

Vi går igenom steg för steg hur du gör iordning och lanserar sidorna för investerare i samband med börsnotering. Vad sidorna ska innehålla och vilken sida som du ska börja med.


INFORMATION | Guidance & PR mall | Ny order MAR [75]

INFORMATION | Guidance & PR mall | Ny order


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom vilken information som ska vara med i pressmeddelandet för ny order och en användbar mall.

Här är checklistan
 • kundens identitet,
 • ordersumma, förutsatt att det monetära värdet bedöms vara av betydelse för bolaget,
 • vilken produkt eller tjänst ordern avser,
 • väsentligt orderinnehåll inklusive väsentliga villkor,
 • vilken tidsperiod som ordern omfattar, och
 • annan information som förklarar varför ordern bedöms utgöra insiderinformation ex. skulle exempelvis kunna vara ett nytt verksamhetsområde eller en ny marknad

Gällande samarbetsavtal är det inte alltid möjligt att redan vid ingåendet bedöma de finansiella effekterna varför en tydlig beskrivning av motiv, syfte och planer är av stor betydelse.

SVENSKA  | ENGLISH VERSION BELOW

EJ OFFENTLIG UPPHANDLING

 

PRESSMEDDELANDE 

 

dd månad år

 

BOLAGET får ny order [alternativt förlänger avtal] på totalt xx Mkr från KUND i [Land/Kommun/Stad]

 

BOLAGET, [beskrivning av bolaget med cirka fem ord] tecknar nytt avtal med KUND [Land/Kommun/Stad]. Avtalet avser [tjänster/produkter/projekt] som kommer att levereras under perioden [om engångsförsäljning under året/om löpande avtal under 12/24/36 månader]. Det totala ordervärdet uppskattas till xx Mkr och går in i orderboken under [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019.

 

COMPANY AB (publ) tecknar avtal med KUND. KUND är [kort beskrivning av kunden]

 

Avtalet avser [produkt/tjänst/projekt] och är [ett löpande avtal med  återkommande intäkter/en engångsförsäljning]. Ordern går in i orderboken [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Det totala ordervärdet för perioden [xx-yy] uppskattas till xx Mkr.

 

“Ev. citat från KUND”

 

“Ev. citat från VD”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, VD

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den xx 2019 kl 00.00.  

 

ENGLISH 

NOT PUBLIC TENDER

 

PRESS RELEASE 

 

date month year

 

COMPANY receives new order [alternative extend the agreement] of total SEK xx m from CUSTOMER in [Country/Region/City]

 

COMPANY, [short description in about five words] signs new agreement with CUSTOMER in [Country/Region/City]. The agreement/contract covers [services/products/project] to be delivered during the period [during the year/12/24/36 months]. The total order value amounts to SEK xx m and will be accounted for in the order book for the [[first/second/third/fourth] quarter 2019.

 

COMPANY AB (publ) signs a new contract with CUSTOMER. CUSTOMER is [short description of the customer]

 

The agreement covers

and is [running deal with recurring revenues/one-time sales]. The order will be included in the order book during the [first/second/third/fourth]dra/tredje/fjärde) quarter 2019. The total value of the order for the period is estimated to SEK xx m.

 

“Optional quote from customer”

 

“Optional quote from CEO”

 

For more information, please contact:

First name Last name, Title

Phone

E-mail

This information is information that COMPANY is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, at 00.00 on xxx, 2019. 


INFORMATION | Guidance in ENGLISH | Play book disclosure | ENG [60]

INFORMATION | Play book disclosure and IR


As requested by customer, here comes the play book for disclosure and IR in the Swedish Capital Market. As always, you are welcomed to reach out to us with questions.

©BOARDA | ROPA management AB

THE PLAY BOOK FOR INVESTOR RELATIONS

Processes News Releases, Press Releases and Crisis management 2

Information activities News Releases and Press Releases 2

Templates for Releases 2

Process and advice Crisis management 3

Procedures for requests from the media 3

Advice for crisis management: CEO & CFO 4

Investor Relations – Guidance Disclosure 4

Disclosure of inside information (based on Nasdaq Issuer Rule January 2019 on First North Premier the Certified Adviser is responsible for the Issuer Surveillance. The Exchange should then be read as the Certified Adviser) 4

Delay in the disclosure of inside information 5

Other disclosure requirements 6

Financial reports/statements 6

Timing of financial release and interim report/statement 6

Content of financial report/statement 6

Forecasts and forward-looking statements 6

General meetings of shareholders 7

Issues of financial instruments 7

Company shall disclose any decision to introduce a share-based incentive program 7

Changes in board of directors, management and auditors 7

Closely-related party transactions 7

Substantial changes to the operations of the Company 8

Decisions regarding admission to trading 8

Disclosure considered necessary to provide fair and orderly trading 8

Company calendar 8

Timing and Methodology for disclosure 9

Changes and corrections to previously disclosed information 9

Silent period 9

Website 9

Procedures for website updates 10

Check-list Disclosure Rules 10

Orders or investment decisions; cooperation agreements 10

Business acquisitions and divestitures 11

Financial difficulties 12

Decisions taken by authorities 12

Information regarding subsidiaries and affiliated companies 12

Auditor’s reports 13

Deviation in financial result or financial position 13

Substantial changes to the operations of the Company 13

Information to the Exchange 13

Public tender offers 13

Information for surveillance purposes 14

Advance information 14

Check-list Financial Reports – Process 14

Financial Reports – Content 15

Check-list website – Investor Relations and Corporate Governance 15

Check-list Annual General Meeting 16

Information published on the website prior to notice 16

AGM Notice and more 16

Check-list contacts with analysts, investors and the media 17

Processes News Releases, Press Releases and Crisis management

Information activities News Releases and Press Releases

Templates for Releases

News Release: Marketing PR – Marketing PR should include the heading News Release.

 

Press Release/Regulatory News:

Company should not combine the disclosure of inside information – Press Release – to the public with the marketing of its activities. Press Releases to comply with the Information Policy should include the heading Press Release, and the information:

 • Time and date for disclosure (see paragraph below)
 • The Company’s registered name
 • The Company’s webpage
 • Contact person including title and contact information
 • A heading indicating the substance of the announcement, and
 • The most important information in a press release should be clearly presented at the beginning of the announcement. The press release should also include the following paragraph (MAR DISCLAIMER):

This information is information that Company AB (publ), reg.no. xxxxxx-xxxx ticker symbol XXXX  is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at [•] CET on [•] 201x. Our press releases can be accessed at www.Company.com

For more detailed information about timing and methodology, go to section Investor Relations on page 2.

 

TEMPLATES FOR STANDARD PRESS RELEASES LIKE NEW ORDER, AWARD PUBLIC TENDER,  CHANGES IN MANAGEMENT, FINANCIAL REPORT, “PROFIT WARNING”, AGM AND MORE ARE AVAILABLE ON BOARDA.SE IN THE SECTION ABOUT INFORMATION.

 

Procedures for information activities

The BA-leaders/Marketing are responsible for producing News Releases, marketing PR.

The CFO/IR function coordinates all information activities and is responsible for:

 • Managing and internally distributing requests.
 • Producing Press Releases – Information Policy
 • Distributing written information, which has undergone internal quality assurance and been approved, to the media.
 • Ensuring distribution lists are up-to-date.
 • Publishing Press Releases on the website at the same time as they are distributed.
 • Monitoring the press and reporting this internally.

The CFO/IR function is responsible for coordinating with the CEO, BA-leaders, marketing to ensure that the timing of distribution does not clash with regulatory releases.

 

Process and advice Crisis management

Procedures for requests from the media

Employees should not make statements externally. However, if anyone from the media calls, try to ascertain the following:

 • The journalist’s name
 • Which medium he or she represents
 • What he or she wishes to discuss
 • Examples of questions
 • Who else the journalist has spoken to
 • Say that you or someone else will get back to them
 • Make a note of the telephone number and email address
 • Deadline, by which he or she needs an answer then contact, in the first instance, the CEO or CFO.

 

Advice for crisis management: CEO & CFO

 • Be available.
 • Do not avoid criticism by not answering questions from the media or customers. This makes matters worse, as it leaves the field open for former employees, interest groups, trade unions or others to give their possible negative image of the organization, the product or what the outside world has reacted to.
 • Take criticism seriously.
 • Criticism must be taken seriously, even if the criticism is perceived internally as being minor and insignificant. Ask test questions, such as “Is there anything in the criticism?” “Should we change our working methods, our procedures or our products?”.
 • Be sympathetic.
 • If a customer, employee or anyone else has felt bad treated and has turned to the media to share their discontent, seek dialogue instead of confrontation.

Investor Relations – Guidance Disclosure

Disclosure of inside information (based on Nasdaq Issuer Rule January 2019 on First North Premier the Certified Adviser is responsible for the Issuer Surveillance. The Exchange should then be read as the Certified Adviser)

Company should ensure that all market participants have simultaneous access to any inside information about the Company. Company should therefore ensure that inside information is treated confidentially and that no unauthorised party is given such information prior disclosure. Unless the inside information is simultaneously made public to the market, it should not be disclosed to analysts, journalists, or any other parties (either individually or in groups).

 

As a general rule Company should disclose information which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of the Company ́s financial instruments. It is not required that actual changes in the price of the financial instruments occur. The effect on the price of the financial instruments may vary and should be determined on a Company by Company basis, taking into account, among other things, the price trend of the financial instruments, the relevant industry in question, and the actual market circumstances. Accordingly, an obligation to provide information may, for example, exist in the following situations:

 • orders or investment decisions
 • co-operation agreements or other agreements of major importance;
 • business acquisitions and divestitures;
 • price or exchange rate changes;
 • credit or customer losses;
 • new joint ventures;
 • research results, development of a new product or important invention;
 • commencement or settlement of, or decisions rendered in, legal disputes; • financial difficulties;
 • decisions taken by authorities;
 • shareholder agreements known to the Company which may affect the use of voting rights or transferability of the financial instruments;
 • market rumours and information leaks;
 • market making agreements;
 • information regarding subsidiaries and affiliated companies;
 • auditors report;
 • deviation in financial result or financial position; and
 • substantial changes to the operations of the Company.

Some of the examples are described in more detail in checklist disclosure rules page 10.

Delay in the disclosure of inside information

The starting point is that Company should inform the public as soon as possible of inside information which directly concerns the Company. Company may, however, on its own responsibility, delay public disclosure of inside information, provided that all of the following conditions are satisfied.

 • Immediate public disclosure is likely to prejudice Company’s legitimate interests;
 • Delay of disclosure is not likely to mislead the public; and
 • Company can ensure the confidentiality of that information

 

Example of situations when the Company may have legitimate interest to postpone public disclosure:

 • Ongoing negotiations where the outcome of the negotiations or the normal pattern of those negotiations would be likely to be affected by immediate public disclosure
 • The financial viability of the Company is in grave an imminent danger and immediate public disclosure would seriously jeopardise the interest of existing and potential shareholders by undermining the conclusion of specific negotiations designed to ensure the financial recovery of the Company.
 • The Company plans to buy or sell a major holding in another Company and public disclosure would jeopardise the conclusion of such transaction.

 

Example of situations when postponed public disclosure is likely to mislead the public:

 • The inside information whose disclosure the Company intends to delay is materially different from a previous public announcement of the Company on the matter to which the inside information refers.
 • The inside information whose disclosure the Company intends to delay regards the fact that the Company’s financial objectives’ are likely not to be met, where such objectives were previously publicly announced.
 • The inside information whose disclosure the Company intends to delay is in contrast with the market’s expectations, where such expectations are based on signals that the Company has previously set.

 

The determination of what constitutes inside information must be based on the facts and circumstances in each case and, where doubts persist, the Company may contact the Exchange for advice. The Exchange’s employees are subject to a duty of confidentiality. However, the Company is always ultimately responsible for fulfilling its duty of disclosure under MAR and this Rule book.  

 

Other disclosure requirements

Financial reports/statements

Company shall prepare and disclose all financial reports/statements pursuant to

accounting legislation and regulations applicable to the Company. Company shall disclose one annual financial statement release and interim reports/statements quarterly.

Since the annual financial report must be prepared according to IFRS adopted by EU for

groups of undertakings, the financial statement release must also be prepared on the basis of the accounting principles for the annual financial report. Normally the financial statement

release should be so comprehensive that the annual report does not provide the market with any new significant information that may be price sensitive.

Timing of financial release and interim report/statement

The annual financial statement release and the interim reports/statements shall be

disclosed within two months from the expiry of the reporting/statement period. Interim

reports/statements shall state whether or not the Company’s auditors have conducted a

review. See checklist disclosure rules page 10.

Content of financial report/statement

Go go Checklist disclosure rules 10.

Forecasts and forward-looking statements

Company should not provide any forecasts and/o forward-looking statements.

General meetings of shareholders

Notices to attend general meetings of shareholders shall be disclosed. The disclosure shall include information about date, time, place, how to participate and material proposals for resolutions.

Company shall disclose information about resolutions adopted by the general meeting

of shareholders unless a resolution is insignificant. See checklist disclosure rules 10.

Issues of financial instruments

The Company shall disclose all proposals and decisions to make changes in the share capital or the number of shares or other financial instruments related to shares of the Company, unless the proposal or decision is insignificant. Information shall be disclosed regarding terms and conditions for the issue. The Company shall also disclose the outcome of the issue. The announcement regarding an issue of financial instruments shall include all significant information concerning the issue of new financial instruments. Information in the

announcement should, at a minimum, include the reasons for the issue, expected total amount to be raised, subscription price and, where relevant, to whom the issue is directed.

Disclosure concerning issues of financial instruments shall include terms and conditions of

the issue, any agreements or commitments to subscribe, and time schedule information. When the Company discloses the outcome of the issue, the announcement should include information such as whether or not the issue has been fully subscribed or if, for example, secondary subscription rights have been exercised. Normally, it is also relevant to repeat the subscription price, especially in cases where a fixed price has not been used (e.g. book-building process).

Company shall disclose any decision to introduce a share-based incentive program

The disclosure shall contain information about the most important terms and conditions

of the programme.

The information, which is normally included in the notice of the general meeting, is required

to provide investors with information about the factors motivating management and other

employees and also the dilution effects of the incentive programmes, in order to help investors understand the potential total liabilities under such programmes. See checklist disclosure rules 10.

Changes in board of directors, management and auditors

Proposals and actual changes with respect to the board of directors and senior

management of the Company shall be disclosed. The disclosure regarding a new board member or a new senior manager shall include

relevant information about the experience and former positions held by the board

member or senior manager. A change of the auditor shall also be disclosed.

Closely-related party transactions

A transaction between the Company and closely-related parties which is not entered into in

the normal course of business shall be disclosed when the decision regarding such a

transaction is taken, unless the transaction is insignificant to the parties involved.

‘Closely-related parties’ include managing directors, members of the board of directors,

and other managers in the Company or significant subsidiaries who control or exercise

significant influence in making financial and operational decisions in the Company or in the

relevant significant subsidiary. Legal entities controlled by these persons and

shareholders controlling more than ten percent of the financial instruments or voting

rights of the Company are also considered as closely-related parties. In order to ensure credibility and confidence, any transaction with a closely-related party

should be disclosed unless it is insignificant to the parties involved.

Substantial changes to the operations of the Company

If a Company undergoes significant changes and, following those changes, may be

regarded as an entirely new Company, additional information regarding the Company shall

be provided. The information must be equivalent to what is required pursuant to the

rules applicable to prospectuses. This rule applies whether or not the Company is obligated

to prepare such a prospectus pursuant to legislation or any other regulation. Information must be disclosed within a reasonable time, which means as soon as it has been compiled. When a change in identity occurs, it is of the utmost importance that the securities market

receives enhanced information.

Decisions regarding admission to trading

Company shall disclose information when it applies to have its financial instruments

admitted to trading at the Exchange for the first time, as well as if it applies for a

secondary listing to trading at another trading venue. The Company shall also disclose any

decision to apply to remove its financial instruments from trading at the Exchange or

another trading venue. The Company shall also disclose the outcome of any such

application. The duty to comply with the disclosure rules enters into force when Company applies to have its financial instruments admitted to trading on an exchange.

Disclosure considered necessary to provide fair and orderly trading

If the Exchange considers that special circumstances exists that results in substantial

uncertainty regarding the Company or the pricing of the traded financial instruments and

that additional information is required in order for the Exchange to be able to provide

fair and orderly trading in the Company’s financial instruments the Exchange can require

the Company to disclose necessary information. This requirement applies whether or not certain information is considered inside information.

Company calendar

Company shall publish a Company calendar listing the dates on which the Company

expects to disclose financial statement releases, interim reports, and the date of the

annual general meeting. In respect of the annual financial report, Company shall

publish the week of disclosure. The Company calendar shall be published prior to the start of each financial year. If a disclosure cannot be made on a pre-announced date, the Company must publish a new date on which disclosure will be made; If possible, the new date should be published at least one week prior to the original date. If applicable, the date for payment of dividends should also be included in the publication.The Company should also try, if possible, to specify the time of the day at which disclosure will be made. The publication of the Company calendar is normally done on the Company’s website.

Timing and Methodology for disclosure

Company should inform the public as soon as possible of inside information which directly concerns the Company. Company should ensure that the inside information is made public in a manner which enables fast access and complete, correct and timely assessment of the information by the public. Company should not combine the disclosure of inside information to the public with the marketing of its activities.

The information Company discloses must reflect the Company’s actual situation and may not be misleading or inaccurate in any manner. The information should contain facts which provide sufficient guidance to enable evaluation of such information and its effect on the price of the Company’s financial instruments, shares or bonds. Also information omitted from a press release may cause the announcement to be inaccurate or misleading.

The most important information in a press release should be clearly presented at the beginning of the announcement. Each press release by the Company should have a heading indicating the substance of the announcement.

It is not possible to provide inside information e.g. at general meetings or analyst presentations without disclosure of the information. If Company intends to provide such information during such a meeting or presentation, the Company must simultaneously – at the latest – also disclose the inside information.

Changes and corrections to previously disclosed information

Whenever the Company discloses significant changes to previously disclosed information, the changes should also be disclosed using the same distribution channels as previously. Corrections to errors in information disclosed by the Company itself need to be disclosed as soon as possible after the error has been noticed, unless the error is insignificant. When there are changes to information in a financial report, it is not usually necessary to repeat the complete financial report, but the changes can be disclosed in an announcement with a similar distribution as for the report.

Silent period

The Company must observe a silent period beginning 30 days before the publication of annual and interim reports. During this period, Company spokespersons must refrain from answering questions or commenting on financial performance.

Website

The Company shall have its own website on which information disclosed by the Company on the basis of the disclosure requirements imposed on traded Companies shall be available for at least five years. However, financial reports shall be available for a minimum of ten years from the date of disclosure. The reports must be located under the heading Financial reports and under the heading News and/or media (or similar headings). The website must also contain a section for information on corporate governance including information about the CEO and management, Board of Directors, the work of the Board, committees, auditors, incentive schemes, Articles of Association, etc. The information shall be made available on the website as soon as possible after the information has been disclosed.

Procedures for website updates

Company uses a third party supplier for news distribution and archiving on the Company’s website. The Group CFO is responsible for ensuring website content meets the requirements of Disclosure rules. The Group CFO is also responsible for the website being updated in accordance with the Company web strategy and the requirements of the Disclosure rules. The publication of press releases and interim reports on the website is managed by the Group CFO, or a person appointed by him/her, who is responsible for coordinating uploads with an external distribution Company retained by the Company.

 

Check-list Disclosure Rules

Actions when the Company is required to public disclose information; inside information, financial report, auditors report,  forecasts and forward-looking statement, general meetings of shareholders, share-based incentive programmes, issues of financial instruments, changes to the board, management or auditors, transaction with closely-related party, investments and divestments of companies, major changes to the operations, admission to trading, financial calendar and corporate governance.

Set out below is a more detailed description of some of the examples and guidance on which type of inside information the Exchange would normally expect the disclosure to include as well as guidance on the timing and methodology of disclosures which the Exchange would usually expect the Company to follow.

Orders or investment decisions; cooperation agreements

If the Company discloses a major order, it could be essential to provide information about the value of the order, including the product or other content of the order and time period to which the order relates. Orders relating to new products, new areas of use, new customers or customer types, and new markets may constitute inside information under certain circumstances. In the context of co-operation agreements, it may be difficult to determine the financial effects and, therefore, it is very important to provide the securities market with a clear description of the reasons, purpose, and plans.

Business acquisitions and divestitures

If an I discloses inside information about the acquisition or a sale of a Company or business the disclosure should normally include:

 • purchase price, unless special circumstances exist;
 • method of payment;
 • relevant information about the acquired or sold entity;
 • the reasons for the transaction;
 • estimated effects on the operation of the Company;
 • the time schedule for the transaction; and
 • any key terms or conditions that apply to the transaction.

The Company or business acquired shall be described in a manner that addresses its key line(s) of business, historical financial performance and financial position.

In conjunction with corporate transactions considered inside information special attention should be given to the completeness of information. Based on the information disclosed about a transaction, the market participants should be able to assess the financial effects of the acquisition or sale as well as the effects on the operation of the Company and the effect on the price or value of the Company’s financial instruments. Typically, such assessment requires knowledge of the financial effects of the acquisition or sale as well as the effects on the operation of the Company.

 

The Company should disclose the sale or purchase price of a Company since it normally is a key element in assessing the effects of the transaction. In rare cases there may, however, be a possibility to withhold information regarding the price for an acquired or sold entity. This might be the case where the purchase price is not of importance for the valuation of the Company admitted to trading. Another example could be when a disclosure is made before the price negotiations have been finalized. It is then impossible to inform about the price, but once the price has been agreed upon, relevant information thereon should be disclosed. It is not unusual that the purchase price is related to the future outcome of the acquired business. In such a case the Company should disclose the maximum purchase price (including the maximum additional purchase price) at once, together with the parameters which may affect the amount of the additional purchase price, and disclose the final purchase price in future reporting.

 

Different kinds of transactions can be considered inside information and there can be different ways to evaluate the transactions depending on their strategic importance. Relevant information for the assessment could include the effects on the income statement or balance sheet resulting from the integration of operations or, alternatively, the effects of the sale.

 

In conjunction with the acquisition of business activities, where the acquired business unit is not an independent business unit, it may be particularly important to report information regarding the purchase price, the type of business that has been acquired, the assets and liabilities included in the acquisition, the number of employees transferred, etc.

Financial difficulties

In situations where the Company encounters financial difficulties, such as a liquidity crisis or suspension of payments, there may be difficult questions regarding the obligation to disclose inside information. For example the Company may find itself in a situation where significant decisions are taken by other parties, e.g. lenders or major shareholders. It is, however, still the Company that are responsible for disclosing inside information. This is achieved by the Company staying continuously informed of developments through contacts with representatives from lenders, major shareholders, etc. On the basis of information then received, appropriate disclosure measures may be taken.

Not infrequently, loan agreements contain different types of limits in relation to equity ratio, turnover, credit ratings or suchlike (so called covenants) and if these limits are exceeded, the lender may demand repayment or renegotiation of the loan. Exceeding such limits may constitute inside information.

Decisions taken by authorities

Even though it may be difficult for the Company to control processes where decisions concerning the Company are made by authorities or courts of law, it is still the Company’s responsibility to provide information regarding such decision(s) to the securities market as soon as possible if the consequences of a decision constitute inside information. The information should be sufficiently comprehensive and relevant from the market’s viewpoint to enable an assessment of the effect on the Company and its operations, result or financial position and thus the extent of the information needed may vary.

If it is impossible for the Company to provide an opinion on the consequences of the decisions made by authorities or courts of law, the Company may initially make a disclosure regarding the decision. As soon as the Company has made an assessment of the consequence of the decision, if any, the Company should make a new disclosure regarding these consequences.

Information regarding subsidiaries and affiliated companies

Decisions, facts and circumstances pertaining to the group or to individual subsidiaries, and in some cases affiliated companies as well, may be inside information. Evaluation is naturally affected by the legal and operational structure of the group and by other circumstances.

A situation may occur in which an affiliated Company discloses information independently of the Company with regard to its own operations regardless of whether the affiliated Company itself has a similar duty of disclosure. In such cases the Company is required to evaluate whether that information constitutes inside information with regard to the Company’s financial instruments.

When the subsidiary is a listed Company, circumstances in the subsidiary may be inside information in respect of the Company’s financial instruments.

Auditor’s reports

If the auditor’s report contains remarks related to the Issuer’s going concern, internal irregularities within the Issuer, or any other remarks from the auditors, the information may constitute inside information.

Deviation in financial result or financial position

In the event that the financial result or position of the Company deviates from what could reasonably be expected based on financial information previously disclosed or otherwise communicated by the Company, information on such deviation may constitute inside information. When deciding whether a change in financial results or the financial position of the Issuer is significant enough to constitute inside information, the Company should evaluate the deviation based on the latest financial performance, forecasts or forward-looking statements. In deciding whether to make a disclosure, the Company should consider performance prospects and known changes in financial conditions during the remainder of the review period. Matters affecting such prospects may include changes in the Issuer’s operating environment and seasonal patterns in the Company’’s line(s) of business. Attention may also be given to any information the Company has disclosed about the effect of external factors on the Company, e.g. sensitivity analysis regarding commodity prices or in relation to specific market developments. Market expectations, such as analyst estimates, are not decisive for such evaluation; instead, the information disclosed by the Issuer itself and what can justifiably be concluded from such information is decisive.

Substantial changes to the operations of the Company

If substantial changes are made to the Company during a short period of time, or in its business activities in other respects, to such a degree that the Company may be regarded as a new undertaking, information on such changes may constitute inside information. Where the Company discloses such changes, the disclosure should include the consequences of the changes.

Information to the Exchange

Public tender offers

Where the Company has made internal preparations to make a public tender offer for financial instruments in another listed Company, the Company shall notify the Exchange when there are reasonable grounds to assume that the preparations will result in a public tender offer.

If the Company has been informed that a third party intends to make a public tender offer to the shareholders of the Company, and such public tender offer has not been disclosed, the Company shall notify the Exchange when there are reasonable grounds to assume that the intention to make a public tender offer will be realised.

When discussions have proceeded to an advanced stage in respect of the acquisition of another listed Company, the Exchange must be informed in advance in order to be able to monitor trading. However, there must be reasonable grounds to assume that the measure will lead to an offer.

The Exchange must also be notified when the Company has been contacted by a third party which intends to make a public offer to the shareholders in the Company, where there are reasonable grounds to assume that the contact will lead to a formal public offer.

There is no formal requirement regarding how to notify the Exchange and notice is normally made by telephoning the surveillance department.

Information for surveillance purposes

Information to be disclosed shall also be submitted to the Exchange for surveillance purposes not later than simultaneously with the disclosure of information, in the manner prescribed by the Exchange.

Information for surveillance purposes must be sent electronically in the manner prescribed by the Exchange. For practical assistance regarding the prevailing practice, the Company can contact the Exchange. In order to comply with the rule the Company should in practice use an information distributor.

Advance information

If the Company intends to disclose information that is assumed to be of extraordinary importance for the Company and its financial instruments the Company shall notify the Exchange prior to disclosure.

 

Check-list Financial Reports – Process

 • Prepare a time table based on reporting date in financial calendar
 • CEO comment – first draft as soon as possible after closing the quarter – front-end
 • Financials – back-end
 • Update quarterly presentation
 • Invitation to investor meeting or quarterly update
 • Meeting for walk-through of financial report with the CEO
 • Distribution to AudCom/Board
 • Meeting AudCom/Board
 • Approval – Distribution through distributor
 • Publish on financial report on website under financial reports in addition to press releases

 

Financial Reports – Content

The announcement containing the financial statement release and the half-yearly financial report shall at least include the information required by IAS 34 “Interim financial reporting”.

Company shall in the report/statement for the first and third quarters disclose the information set out in the guidance note for preparing interim management statements, which the Exchange has published on its website. The Company can, however, deviate from the guidance completely or on certain points, if the Company disclose the reporting/statement format the Company have chosen instead and the reasons for doing that on its website.

 

The financial statement release shall include the proposed dividend per share, if available, and information regarding the planned date of the annual general meeting. It shall also state where and which week the annual financial report will be made available to the public.

An announcement containing a financial statement release or a half-yearly report shall commence with a summary stating the Company’s key figures, including, but not limited to, net turnover and earnings per share as well as information regarding forecasts, if a forecast is provided in the report.

 

Check-list website – Investor Relations and Corporate Governance

 • Press releases and subscription
 • Financial Reports and presentations (10 years from publication date)
 • Financial calendar
 • Share – The 10 largest shareholders, Analysts covering the Company and the sector
 • Corporate Governance
  • The Board of Directors: Bio, information about independency vs major shareholders and management, and shareholding.
  • The Executive Management: Bio
  • Remuneration and incentive programmes
  • Auditors
  • Article of association
  • Corporate Governance report including Auditors review
 • Annual General Shareholders meeting – Notice, documentation and minutes, see more information below.
 • IR contact

 

Check-list Annual General Meeting

Information published on the website prior to notice

The Company is to announce the names of members of the nomination committee on its website no later than six months before the annual general meeting. If any committee member has been appointed by a particular owner, that owner’s name is to be stated. If any member leaves the committee, this information is to be announced. If a new member is appointed to the nomination committee, the corresponding information about the new member is to be provided. The website is also to provide information on how shareholders may submit recommendations to the nomination committee.

As soon as the date and venue of the shareholders’ meeting have been decided, and in the case of annual general meetings no later than in conjunction with the third quarter report, the information is to be posted on the Company’s website. This information is also to include the closing date for matters to be submitted by shareholders for inclusion in the notice of meeting.

AGM Notice and more

Notices to attend general meetings of shareholders shall always be disclosed. This applies irrespective whether a notice contains inside information or not, if a notice will be sent to the shareholders by post or in any other way will be made public (e.g. in a newspaper) and notwithstanding if certain information included in the notice previously has been disclosed according to this Rule Book.

 

A proposal to a general meeting of shareholders which contains inside information should be disclosed as soon as possible according to MAR. This means

that a proposal which contains inside information must be disclosed as soon as possible even if the content of the proposal will later form part of a notice to attend a general meeting of shareholders. If the Issuer plans to communicate inside information at a general meeting of shareholders, the Issuer shall disclose the information in an announcement available to all investors, at the latest at the same time it is presented to the general meeting of shareholders. Even if a notice does not contain any inside information the notice must in general be disclosed at the same time as it is sent to a newspaper. There may, however, be situations where certain information is still outstanding when a draft notice is sent to a newspaper for publication. This could be one reason to delay the disclosure until the notice is finalized. The notice must, however, always at the latest be disclosed the evening before the notice is expected to be published in a newspaper and before it is made available on the Issuer’s website. It is therefore not sufficient that disclosure occurs before the Exchange opens on the day that the notice is published in a newspaper. With insignificant resolutions, the rule refers for example to matters which are of technical nature. After close of the general meeting of shareholders the Issuer shall as soon as possible disclose information about resolutions adopted by the general meeting of shareholders unless a resolution is insignificant. Resolutions whereby the general meeting authorises the board of directors to decide on a matter, such as the issuance of financial instruments or buy-back of own shares, must also be disclosed. In such cases, the Issuer must also disclose the board of directors’ resolution to exercise the authority.

 

Check-list contacts with analysts, investors and the media

 • All contacts shall be co-ordinated by the CFO/IR-function
 • CEO and CFO are spokespersons vs analysts and investors
 • CEO and CFO are spokespersons vs the media
 • All contacts shall be logged with date, contact and main talking points
 • The document should be available for the Board, CEO and CFO.INFORMATION | Guidance & checklista | Att göra vid ett eventuell intresse/bud på bolaget [66]

INFORMATION | Att göra listan när det kommer intresse eller indikativt bud


INTRO

Vi går igenom checklista och förberedelser inför ett indikativt bud på ett noterat bolag. Så långt vi kommer innan det är dags att ringa in de traditionella rådgivarna.

Att göra | I en situation med “välkomnat” bud

Steg 0 | Preliminära diskussioner

Ta emot inkommande information och för informell diskussion om eventuella möjligheter.

Gå igenom:

 • Kontaktlista till alla i styrelsen, VD och CFO
 • Kontaktlista till alla större aktieägare
 • Telefonkonferens nummer som kommer att användas för alla möten
 • Legal rådgivare och ev. finansiell rådgivare

Förbered för nästa steg:

Vilka i styrelsen är oberoende och kan ingå i en oberoende budkommité?

Ex. Storägare i styrelse kommer vid ett eventuellt bud att förbinda sig att sälja sina aktier och kan då inte ingå i den oberoende budkommittén.

Diskutera igenom vilka alternativ ni har framåt.

Viktigt: Uppdatera affärsplanen för de kommande tre åren och förbered management presentation.

Steg 1 | Diskussion inleds och indikativt bud mottas

Köparen kommer med ett indikativt bud som innehåller villkor som ägarna är intresserade att konkretisera diskussionen om.

 1. Informera VD, styrelse och CFO – Ordförande
 2. Dokumentera och öppna loggbok med de individer internt och externt som har tillgång till denna insiderinformation – Ordförande
 3. Identifiera vilka i bolaget som ska ingå i arbetsgruppen; vanligtvis ordförande, VD och CFO – Ordförande
 4. Kalla till ett möte med styrelsen och arbetsgruppen så snart som möjligt – Ordförande
 5. Gå igenom om de oberoende ledamöterna ska ingå i arbetsgruppen – Ordförande
 6. Meddela börsen och var tydlig med att mer information kommer så snart vi har fått den – CFO
 7. Gå igenom detaljerna för budet, samla information och budgivaren. Förbered beslutsunderlag och gå igenom i arbetsgruppen – CFO
 8. Förbered pressmeddelande – stopp – titta – lyssna
 9. Kalla arbetsgruppen till möte
 10. Förbered kommunikationsplan inkl. pressmeddelande samt frågor och svar
 11. Förbered information till medarbetare och kunder
 12. Kalla till styrelsemöte, på agendan:
  1. Presentera analys av indikativt bud
  2. Gå igenom strategier
  3. Godkänn pressmeddelande
  4. Diskutera och besluta om ev. fairness opinion – oberoende värdering
  5. Besluta om kommunikationsplan
 13. Sekretessförbindelse
 14. Förbered management presentation (det är här affärsplanen kommer in. OBS ska enbart innehålla finansiell information som redan är offentliggjord)
 15. Eventuell begränsad Due Diligence med fokus på organisation och det kommersiella.

Steg 2 | Formellt bud mottas

 • Kalla till styrelsemöte
 • Informera marknaden genom pressmeddelande
 • Styrelsemöte för att komma överens om kommunikation med ägare, kunder och medarbetare

Steg 4 | Erbjudandehandlingar

Förbered hemsidan för att presentera erbjudandehandlingar och tydlig information till alla aktieägare.

Steg 5 | Förbered för ev. förlängning av bud

Steg 6 | Över 90 procent – beslut avnotera


STRATEGI | IntroRISK | Informationspolicy på ENGELSKA | Communication Policy [29]

RISK | Communication Policy ENGLISH version


On demand, here comes the BOARDA Communication Policy in ENGLISH. The Corporate language for most Nordic companies. Vi på BOARDA försöker jobba kundnära så om det är någon annan del du skulle vilja ha på ENGELSKA så fixar vi det. Uppdaterad 181002.

COMMUNICATION POLICY


Content

Principles Page 1
Roles and responsibilities Page 1
Spokespeople Page 2
Insider Information (MAR) Page 2
Internal communication | Coworker Page 3
External communication | News, Marketing and Social Media Page 3
External communication | Financial information | Insider information Page 5
Other Obligations to Disclose Information | Regulations Page 6
Crisis management Page 8
Existing regulations Page 10
This is a translation of the Swedish Information Policy which is the master document

The company’s communication policy has been adopted by the Board and is an important tool in our pursuit of continuing to build a growing, profitable and sustainable company. The purpose of the policy is to establish guidelines for communication, both internally and externally.

The intention is that the COMPANY (publ) should live as a listed company / prepare for a listing / listed on a marketplace (Nasdaq Stockholm, First North, NGM Equity, NGM Growth Market or Spotlight Stock market, former Aktietorget). This policy covers the COMPANY including its subsidiaries (“the Company”). Companies listed on a marketplace must comply with the EU Market Abuse Regulation (“MAR”) on insider information and the stock exchange’s current regulatory framework for disclosure, “Disclosure Rules,” see page 9.

Principles
+ All communications from the Company should be characterized by speed, pro activity, reliability and transparency.

+ Information published by the Company shall be accurate, relevant and clear and may not be misleading

+ All communications from the Company must comply with the Disclosure Rules.

 

Roles and responsibilities

The CEO is primarily responsible for the Company’s communication. Their responsibilities include the development of communication activities and monitoring the communication of decisions. The Chairman of the Board is responsible for communication from the Company’s Board and owners.

The entire organization is accountable for reliable internal reporting, which is a prerequisite for proper external communication. Employees shall not express themselves externally without the consent of CEO or CFO. If employees are contacted by the media, always refer to the CEO or CFO.

Insider information is managed exclusively by the CEO and CFO. All publications of information, including financial information and media relations shall be in accordance with the Disclosure Rules. The Board is ultimately responsible for the company’s interim financial statements and annual accounts. All investor and media relations are managed by the CEO and CFO. The CEO may delegate to the employee or representative of the company to comment and answer questions on information already published.

 

Spokespeople
+ General spokesperson: CEO
+ Spokesperson for Ownership and Corporate Governance: Chairman of the Board
+ Media, Analyst and Investor Relations: CEO or CFO
+ Marketing and internal communication: CEO with the opportunity to delegate

Insider Information (MAR)
Insider information refers to information of a specific nature that has not been disclosed, which relates directly or indirectly to the Company or a financial instrument issued by or linked to the Company and which, if publicly, would likely have a significant impact on the price of the Company’s share. Examples of what may be inside information: Financial reports, orders and investment decisions, cooperation agreements or other significant agreements, purchase and sale of companies, credit or customer losses, financial difficulties, information about subsidiaries and associated companies, material change in profit or financial position. → See Insider Policy

The company will ensure that all stakeholders in the stock market have at the same time access to inside information regarding the Company. The Company shall therefore ensure that inside information is treated confidentially before it is published and that no unauthorized party is given access to such information. From the above, insider information may not be disclosed to analysts, journalists or others, either individually or in groups, unless it is published simultaneously. → See Insider Policy

INTERNAL COMMUNICATION | Employees
The purposes of internal information and communication are to get the organization to pursue the Company’s long-term goals. Internal communication must be open and continuous in order for the Company’s employees and management to be well-informed and knowledgeable. Good communication increases the ability to make the right decisions and to work more efficiently.


Channels
The primary channels for internal communication are meetings, intranets, the company’s chat features, phone, email and website.

 

Informed employees

An informed employee cannot help taking responsibility. Therefore, the Company is working to ensure that all employees have the information they need, partly to increase understanding of the company and partly to create commitment to achieving our goals. The company strives to communicate decisions and events that affect the employees at the same time as they communicated externally, in case it is inside information, otherwise as soon as possible. All employees must ensure that inside information that has not yet been published is not distributed within or outside the Company. Insider information is confidential information.

EXTERNAL COMMUNICATION | News, Marketing, Social Media
The purpose of marketing is to strengthen the company’s image and increase awareness of the Company and its activities among existing and new customers, partners, employees and other stakeholders. The communication should be long-term and in accordance with the company’s brand, vision, business concept, strategies, goals and values. Communication will strengthen trust in the company’s brand, its employees, management, products and services.

Channels
The primary channels are digital marketing, social media, the website, advertising campaigns, presentation materials and news releases (not press releases).

Social Media
Social media such as LinkedIn, Facebook, Instagram and Twitter are fast-moving media channels while being difficult to control. For the company’s social media accounts:
+ All communications posted must be approved by the CEO or CFO
+ We avoid speculating or leading opinion
+ Confidential information and inside information may not be posted
+ Take responsibility and think twice before posting. Information shared on social media can not be deleted.
+ Communication on social media must comply with the Disclosure Rules

Media Relations
CEO and CFO are responsible for managing media relations. All contacts with the media must be approved by the CEO or CFO. For interviews and articles, the CEO or CFO shall approve quotes and, if possible, correct content before publishing an article.

What we do if contacted by a journalist:
+ Inform that it is the CEO and CFO who are spokespeople and ask if you should ask any of them to call up, record name, phone and e-mail to the reporter
+ Find out where he or she is calling from and what questions he or she wants to ask
+ Contact CEO or CFO and ensure that they receive contact information and information about when the journalist expects a contact
+ Think through the questions and prepare messages
+ The CEO or CFO will call back, as promised, on time
+ Before the interview ends, ask for your quotes for approval

 

News Release
News Release and Marketing PR should contain the heading “News Release” (not press release) with responsible employees and / or CEO as spokespersons.

Here’s how we do:

+ The organization is responsible for producing news announcements and marketing activities.
+ The CFO coordinates all information activities and is responsible for approving news releases and activities (not inside information).

CFO is responsible for coordinating with the CEO and the organization to ensure that the time of distribution does not violate a press release according to the Disclosure Rules.

EXTERNAL COMMUNICATION | Financial information, Insider information and information under the Disclosure Rules | MAR
The purpose of disclosure of insider information and information under the Disclosure Rules  is to provide prompt, simultaneous, accurate, relevant and reliable information to all shareholders, stock markets, the media and other stakeholders.

Information disclosure shall be in accordance with the Disclosure Rules, i.e. Information should always be published first through press release and on the website.

Channels
The primary channel is a press release through an approved news distributor for regulatory news and website, video, phone conferences, analyst meetings, investment events, roadshows, capital markets and other educational events.

Immediate Publication | Press Release (MAR) | Regulatory News
Insider information should be immediately published through a press release according to the Disclosure Rules.

Press Release | Insider and financial information | Regulatory News
In order to comply with the Disclosure Rules, all press releases must contain the heading Press Release (or Regulatory News), and the following information.

Date and time of publication (as indicated in the following section),
+ The company’s full name,
+ The company’s website, contact person, together with position in the company and contact details,(For companies on First North | Company Certified Adviser and telephone number)
+ a clear title summarizing the most important content,
+ a summary introduction with the most important content, as well
+ The most important information clearly presented at the beginning of the message.
+ The press release should contain the following information text “This information is such information as COMPANY ORG.No. xxxxxx-xxxx is required to publish under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided, through the contact of the above contact person, for publication on [•] 2018 at. [•] CET. “

Here’s how we do
The CFO coordinates all information activities and is responsible for:
+Manage and internally distribute requests, produce press releases,
+ obtain the CEOs or the board’s chairman’s permission for distribution and publication,
+ distribute written information that has undergone internal quality assurance and is approved for the media,

+ ensure distribution lists are up to date,
+ publish press releases on the website directly related to distribution through news distribution service,

+monitor press and report this internally

CFO is responsible for producing and distributing information in accordance with the Disclosure Rules. CFO is responsible for publishing press releases distributed immediately after distribution on the company’s website. The CFO is responsible for informing (Exchange and / or) Certified Adviser in accordance with the Disclosure Rules.

Any of the Company’s spokespersons should always be available to answer questions from the stock market surveillance. This is especially important when press releases have been published and when there are still unpublished activities that are of interest to the capital market.

 

Suspended publication of inside information (MAR)
The starting point is that the Company is required to publish inside information as soon as possible. Under certain circumstances, however, the Company may postpone such disclosure. The Company may postpone immediate disclosure of inside information only if all three of the following conditions are met:
+ An immediate publication would likely damage the Company’s legitimate interests
+ a delay does not mislead the public, and
+ The company can ensure that the information remains confidential.
→ See Insider Policy

In special cases where information is given as a normal part of the service, business or obligation, and the person receiving the information is obliged not to disclose it. Information may be disclosed prior to the disclosure, if the person is actively involved in the decision-making process, or, as a result of his/her professional role takes part in the process of obtaining the information. For example, it may refer information to major shareholders or prospective shareholders upon prospecting for a planned new issue, to advisors that the Company employs, for example, with the prospectus for a planned issue or other business of a greater extent, to a prospective bidder or target company in the course of negotiations on purchase offer, to so credit-rating agencies or creditors prior to important credit decisions. → See Insider Policy

Business media, analyst contacts and investor relations
Working with investor relations and capital market players should be characterized by providing good service, training and informing investors, analysts, savers and business media about the Company. The purpose is to create a prerequisite for a correct and fair valuation of the Company’s share, thus ensuring continued financing opportunities through the stock market and minimizing the risk of rumours and speculation. Relationships with business media and investors are managed exclusively at the management level of the CEO and CFO.

If the company is asked to comment on a draft analysis, comments should be given to correct a mistake regarding previously published information. The financial model should not be commented or corrected. It is okay to speak in general terms and about the factors that affect the market.

 

OTHER OBLIGATIONS TO PUBLISH INFORMATION | REGULATIONS
Financial reports / statements
The Company shall prepare and publish financial statements / statements in accordance with applicable legislation and relevant accounting standards. Year-end report and interim reports shall be published no later than two months after the end of the report / reporting period. The interim report / statement shall state whether the Company’s auditor conducted a review or not.
Audit Report
The audit report forms part of the annual report. An unclear audit report or audit report that does not have a standard content shall be published.
Forecasts and forward looking statements
The company does not provide any forecasts or other forward-looking information.
Annual General Meeting
Notice of Annual General Meeting shall be published. The Company shall disclose information about decisions taken by the AGM, unless a decision is of minor importance.
Issues of financial instruments
The Company shall publish proposals and decisions that change the Company’s share capital or number of shares or other equity-related financial instruments, unless the proposal or the decision is irrelevant. The conditions and conditions for the issue shall be published as well as the outcome of the issue.
Changes to the Board, Management and Auditors
Proposals and changes regarding the Company’s Board of Directors and senior management shall be published.
Share-based incentive programs
The Company shall publish all decisions to introduce share-related incentive programs.
Transactions with related parties
Decisions on transactions between the Company and a related party shall be disclosed unless the transaction is a part of the Company’s normal business or is of minor importance to the parties involved.
Transparent changes in the Company’s operations
If the Company undergoes a major change or changes its business to such an extent that the Company appears as a new company, the Company shall disclose information about the change and its consequences. The information shall correspond to the information requirements applicable to the preparation of a prospectus.

Decision on listing
The Company shall publish when the Company applies for its financial instruments admitted to trading on the stock exchange for the first time and if the Company applies for secondary listing in another market place. The Company shall also disclose any decision that the Company applies for delisting from the Exchange or other market place. The company shall also publish the outcome of such an application.
Disclosure of information deemed necessary in order to provide fair and orderly trade
If the stock exchange considers that particular circumstances cause material uncertainty regarding the Company or the financial instruments traded, the stock exchange may require the Company to disclose the additional information that the stock exchange considers necessary to provide fair and orderly trading in the Company’s financial instruments. The Exchange may order the Company to disclose further information, whether or not certain information constitutes inside information.
Company calendar
The company will draw up a calendar with details of the date when the Company is expected to publish the year-end report, interim reports and the date of the Annual General Meeting. The company shall also state what week the annual report is intended to be published. The company’s calendar shall be published before the beginning of the financial year. If a publication can not be made on the predetermined date, the Company shall publish information about the new date. If possible, the new date should be published at least one week before the original date. The company should also, if possible, try to specify what time of day the reports will be published. The Company’s calendar is usually published on the website.
Changes and corrections of previously disclosed information: Disclosure Rules
When the Company publishes significant changes to previously published information, the change notice, the press release, shall be provided through the same distribution channels as the previous press release. Corrections of errors in information published and disclosed by the Company shall be disclosed as soon as possible unless the error is insignificant. Regarding changes to information in a financial report, it is usually not necessary to send out the entire report again, but just comment on the change. The change message, the press release, should also go into the same distribution channels as the previous financial report.


Quiet period
The company will observe a silent period beginning 30 days before the publication of financial reports. During this period, the Company’s spokespersons must refrain from answering questions or commenting on the financial results.

Corporate governance
The company applies Swedish code of corporate governance. The website also includes a corporate governance department, which contains information about the CEO and management, board, board work, committees, auditors, reward system, articles of association etc.

 

Website
The company must have its own website where all published information should be available for at least five years. However, financial reports should be available on the website for at least 5 years after publication. The published information shall be made available on the website as soon as possible after publication. The website will also contain a corporate governance section.

The company uses a third party provider for news, distribution and archiving. CFO is responsible for ensuring that website content complies with the requirements of the Disclosure Rules. CFO is also responsible for updating the website in accordance with the requirements of the Disclosure Rules. The publication of press releases and interim reports on the website is handled by the CFO, or by a person whom it has designated, which is responsible for coordinating the uploads with the external company that the Company has engaged.

CRISIS MANAGEMENT
A crisis is an event that poses a threat to the Company and the brand – which risks the business and disturbs the normal processes. By ensuring that everyone is well prepared and continuously identifies potential crises, the Company can reduce the risk of harmful effects as a result of a crisis.

 

All types of damage in terms of negative publicity and reduced confidence in both internal and external relationships must be minimized through appropriate media relations management and effective communication.

 

Responsibilities and Spokespeople

 

The CEO has overall responsibility for the Company’s crisis communication. In a crisis situation, a crisis group is formed. CEO leads the crisis group. The crisis group consists of a spokesperson (CEO) and a person responsible for all the facts. Depending on the type of problem, different parts of the organization may be involved. The Board can address the crisis group’s areas of responsibility and work in serious cases.

 


Channels
The main external channels are press releases and the website.

 

Routines for requests from the media
Employees shall refer all media requests to the CEO or CFO and not make statements externally.


Here’s how we do if we get information leakage
The CEO or CFO should be contacted immediately if information has been leaked out of the company or if inside information is suspected may have leaked. The CFO is responsible for the disclosure of information that has leaked. The CEO or CFO should immediately contact the Exchange if inside information has leaked.

 

 • Council for Crisis Management: CEO and CFO
  Be available.
 • Do not avoid criticism by not answering questions from media or customers. It only makes things worse because it leaves the field free of previous employees, interest groups, unions and others to share their potentially negative image of the organization, product or what the outside world has responded to.
 • Criticism has to be taken seriously, although the criticisms are internally perceived as small and insignificant. Ask test questions like “Is there anything in the criticism?”, “Should we change our working methods, routines or products?”.
 • Show compassion.
 • If a customer, employee or someone else has felt ill-treated and turned to the media to dispel his dissatisfaction, it is better to seek dialogue than confrontation.


  REGULATORY INFORMATION

  Stock exchange rules and the like
  Nasdaq Stockholm
  Nasdaq First North Premier
  NGM Equity
  NGM Growth Market
  Aktietorget | Spotlight Stock Market
  Swedish Code of Corporate Governance

  EU Market Abuse Regulation
  Regulation (596/2014 / EU) of the European Parliament and of the Council on market abuse, including supplementary acts and guidance from the European Securities and Market Authority.

  Swedish law
  Applies to regulated marketplaces like Nasdaq Stockholm and NGM Equity.
  The Act (1991: 980 on Trade in Financial Instruments.
  Act 2007: 528) on the securities market

  Guidance is available at ropa.se/guidance

 

©ROPA management AB | 2018

©ROPA management AB | 2018RISK | Svensk kod för bolagsstyrning [62] UNDER UPPDATERING - KLART FÖRE 15 DECEMBER

RISK | Den svenska koden för bolagsstyrning [62] UPPDATERAT 2020


VIDEO | AUDIO

Se nedan, vi går igenom på video kapitel för kapitel. Alla bilder från videon hittar du i media galleriet längst ner där du också kan se nu gällande kod. Vi har uppdaterat med ändringarna 2020 när EU-direktiv gjorde en del av vår så kallade självreglering till lag.

Vi uppdaterar igen för de ändringar som följer av att en del av koden igen blir lagstiftning och att information om ersättningsreglerna har samlats ihop på ett ställe för att hjälpa oss hitta rätt mellan reglering, självreglering och utveckling av praxis.

Detta avsnitt är just nu under uppdatering och kommer att vara uppdaterat inför 2021 senast den 15 december 2020.


Här är de avsnitt med nyheter i den reviderade koden för 2020, ändringarna kan sammanfattas med att riktlinjer om ersättningar nu omfattar även styrelseledamöterna och att från 2021 ska även en ersättningsrapport upprättas, oberoende bedömning vs bolagsledningen har harmoniserats med årsredovisningslagen och definitionen av intressebolag dvs 20 procent. Se INFORMATION | Nyheter IR-web för 2020 där du också hittar mallar för hur förslaget till riktlinjer kan formuleras inför årsstämman 2020. Mallarna och vägledningen är upprättade av Vinge, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv och finns att ladda ner där.

Vi kommer att lägga till mall för ersättningsrapport som nu har tagits fram – kommer med i uppdateringen den 15 december 2020.

Det är uppdatering av kapitel 9 och 10 i koden, övriga kapitel är oförändrade. Se nedan presentation med markering vad som ersatts av de nya ersättningsreglerna.


Här har vi laddat upp pdf-filen från Kollegiet för svensk bolagsstyrning om de nya ersättningsreglerna. Vi producerar just nu en enkel och strukturerad genomgång av koden och informationsgivning i bolagsstyrningsfrågor vilket nu börjar bli lite rörigt när EU gör regler av delar som vi i Sverige är vana vid att hantera genom koden.

| Kort intro

Kapitel 1 | Bolagsstämman

Kapitel 2 | Valberedning

Kapitel 3 | Styrelsens uppgifter

Kapitel 4 | Styrelsens sammansättning och storlek

Kapitel 5 | Styrelseledamots uppdrag

Kapitel 6 | Styrelseordförande

Kapitel 7 | Styrelsens arbetsformer

Kapitel 8 | Utvärdering av styrelse och vd

Kapitel 9 | Ersättning ledning och styrelse

Kapitel 10 | InformationINFORMATION | Guidance & checklista | Innehåll i finansiell rapport [3] UPPDATERAT

INFORMATION | Innehåll i delårsrapport - se COV-19 uppdatering


Vi går igenom checklistan för innehåll i delårsrapport, mall finansiell rapport.  I videon går vi igenom innehåll i delårsrapport enligt IAS34. Under videon ligger bilder med inspiration för att inte bara uppfylla regelverket. Delårsrapporten är ett viktigt verktyg i IR-arbetet och det spelar roll hur den ser ut och vad den innehåller. 

Om ditt bolag inte rapporterar enligt IAS34 ex. bolag på MTF-marknader, se video och dokumentation längst ner i detta avsnitt.

För bolag som tillämpar och följer svensk kod för bolagsstyrning så ska delårsrapporten för halvåret eller första nio månaderna översiktligt granskas av revisorn. Stäm av med revisor och lägg in i planeringen.Information om finansiella svårigheter i finansiella rapporter

COV-19 uppdatering innehålla finansiella rapporter

Den europeiska finansinspektionen ESMA publicerade riktlinjer för informationsgivning om COV-19 och den svenska finansinspektionen följde efter. Här kommer en genomgång som handlar om att noterade bolag ska informera i finansiella rapporter om hur COV-19 påverkade under rapportperioden och efter rapportperiodens utgång. Det kan göras i noterna:

 • Väsentliga händelser under perioden
 • Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Eventuella finansiella svårigheter – informera i rapporten

 • Om bolaget har överskridit villkor rörande exempelvis soliditet, försäljning, kreditbetyg eller liknande i befintliga låneavtal 
 • Eventuella krav från eller överenskommelser med kreditgivare
 • Förklara hur den finansiella situationen avses hanteras och redogöra för tidsplanen kring planerade åtgärder


Delårsrapporten är ett viktigt “säljdokument” i arbetet med investerarrelationer. Den visar på bolagets ambitionsnivå. Det rekommenderas varmt att ge investerarna bra service genom att ordentligt förklara resultatutvecklingen, använda nyckeltal och ge kvartalsvis information. Passa på att informera löpande om hållbarhetsarbetet.


Den finansiella rapporten – Investerarrelationer och affärsdrivande kommunikation

3-BOARDA-INFORMATION-DELÅRSRAPPORTEN

PRICKLISTA DELÅRSRAPPORT - DUBBELKOLLA MED REVISORER

IAS34

“En bokslutskommuniké och halvårsrapport ska inledas med en sammanfattning av den mest väsentliga informationen, vari minst ska ingå uppgifter om nettoomsättning  och resultat per aktie samt eventuell prognos om sådan lämnas i rapporten.”

 • en kortfattad redogörelse för finansiell ställning (balansräkning); 
 • en kortfattad redogörelse för finansiella prestationer (resultaträkning), presenterad som antingen; 
 • en kortfattad resultaträkning, eller 
 • en kortfattad separat resultaträkning och en kortfattad redogörelse för omvärderingsdifferenser (other comprehensive income); 
 • en kortfattad redogörelse för förändringar i eget kapital
 • en kortfattad redovisning av kassaflöden, och 
 • valda förklarande noter 

En redovisningsenhet skall enligt IAS 34 minst lämna följande upplysningar om händelser, transaktioner och förutsättningar i noter i delårsrapporten om de är väsentliga och inte framkommer någon annanstans i delårsrapporten.

NASDAQ REGELVERK

Bokslutskommunikén ska 

 • om möjligt innehålla uppgifter om den föreslagna utdelningen per aktie samt 
 • uppgifter om planerad dag för årsstämman. 
 • Kommunikén ska även innehålla information om var och under vilken vecka årsredovisningen kommer att vara tillgänglig för allmänheten.
 • En bokslutskommuniké och halvårsrapport ska inledas med en sammanfattning av den mest väsentliga informationen, vari minst ska ingå uppgifter om nettoomsättning och resultat per aktie samt eventuell prognos om sådan lämnas i rapporten. 
 • Kravet på att lämna information rörande föreslagen utdelning per aktie föreligger givetvis endast om sådant förslag finns vid offentliggörandet av rapporten. 
 • Om styrelsen inte föreslår att det ska lämnas någon utdelning ska det klart framgå av rapporten. 
 • Om styrelsens beslut rörande utdelning tas vid ett senare tillfälle ska det offentliggöras då. 

 

MAR

Glöm inte MAR-etiketten

 • Denna information är sådan information som BOLAGET AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-xx-xx 0.x.00 CET.

Checklista innehåll finansiella rapporter för bolag på Spotlight Stock Market

Här hittar du checklistan från Spotlight Stock Market

spotlights-vaegledning-foer-finansiell-rapportering

Vill du ha mallen för delårsrapport i word och excelformat eller som Google document så e-posta oss på hej@boarda.se

TILLBAKA TILL MIN SIDA


INFORMATION | Guidance & körschema | Finansiell rapport [6] UPPDATERAT

INFORMATION | Körschema delårsrapport

 


Vi går igenom körschemat för delårsrapport steg för steg.INFORMATION | Guidance & PR mall | VD-byte MAR [39]

INFORMATION | VD-byte

INTRO

Vi går igenom agendan för affärsutveckling och strategisk planering och ger en översikt över vad de olika avsnitten innehåller så att du lätt kan hitta vad du letar efter.


DOKUMENTATION

CHECKLISTA

 • Vilka interna kandidater finns – tillfälliga och för VD-posten
 • Hur ser kravprofilen ut för ny VD – vad söker vi?
 • Finns det någon i styrelsen som har möjlighet att gå in och stötta tillfälligt?
 • Diskutera igenom och förbered beslut
 • Att byta VD är väldigt precis information så här behöver beslut om uppskjutet offentliggörande fattas tidigt
 • Förbered pressmeddelande
 • Gör ett körschema och var beredd att skicka pressmeddelande i direkt anslutning till styrelsens beslut
 • Förbered intern kommunikation och kommunikation med kunder och affärspartners
 • Hjälp VD med 100 dagars planen
 • Kom till beslut. Protokollera beslutet.
 • Distribuera pressmeddelande med MAR-etikett. Se mall.
 • Skicka krypterat mail till Finansinspektionen enligt §17 MAR om att pressmeddelandet varit föremål för uppskjutet offentliggörande som har dokumenterats.
 • Om VD får gå på dagen, ändra registrerad VD hos bolagsverket
 • Om VD får gå på dagen, uppdatera bolagets förteckning över Personer i Ledande Ställning (MAR, krav från Finansinspektionen:

“Emittenter ska även upprätta en förteckning över samtliga personer i ledande ställning inom bolaget, samt till dem närstående personer.”)

 • Se till att få in en ny VD så snart som möjligt för att inte förlora tempo.

©ROPA management AB 2018

DOKUMENTATION

PRESSMEDDELANDE

DATUM

ALTERNATIVA RUBRIKER | LEDARSKIFTE I BOARDA | NAMN NY VD FÖR BOARDA | VD NAMN LÄMNAR BOARDA

Ingress | Styrelsen i BOARDA har beslutat om att skifta VD i syfte att öka fokus på _____________________. Rekrytering av ny VD startar omedelbart. NAMN, sedan många år BEFATTNING, går in som tillförordnad VD från den DATUM MÅNAD till dess ny VD och koncernchef är på plats.

 • Kommentar Ordförande | Alternativ….
 • Styrelsen anser att BOARDA behöver en ny kraft och ett helt nytt ledarskap för att  
 • växla upp och skala den ….alt
 • effektivisera verksamheten för att öka lönsamheten
 • driva kommersialiseringen
 • driva förnyelse och förändring

Styrelsen har därför beslutat att NAMN slutar som VD. Till dess att ny VD har tillträtt kommer NAMN, nuvarande ROLL och medlem i ledningsgruppen, att vara tillförordnad VD. NAMN har arbetar X år i BOARDA och är ROLL sedan X år tillbaka. NAMN har en gedigen kunskap om affären och organisationen.

NAMN, bolagets styrelseordförande alt. vice styrelseordförande sedan X år tillbaka, kommer att arbeta halvtid på BOARDA för att stötta ledningen.

 • Ev. kommentar från tillförordnad VD.
 • Ev. ytterligare kommentar från ordförande.
 • Ev. kommentar från avgående VD

Vid frågor vänligen kontakta:

Ordförande

Tf VD

Denna information är sådan information som BOARDA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den DATUM MÅNAD ÅR TID.