STRATEGI | Equity Story | Varför ska jag köpa din aktie? [19]

STRATEGI | Sex frågor som sätter din "Equity Story"

INTRO

Det är bra att förbereda sin “Equity Story” eller investment caset före mötet med banken och finansiella rådgivare. Här är sex bra frågor som hjälper dig sätta ditt företags “Equity Story”


Kolla gärna in:
STRATEGI
 • Affärsplanen - vi sätter ihop helheten
 • Förberedelser för kapitalanskaffning
 • Intro finansiella mål
 • Förberedelser due diligence - legal, finansiell, IT/IP


INFORMATION | Guidance & mall | Hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen, ÅRL [18]

INFORMATION | Hållbarhetsrapport enligt ÅRL


Här går vi igenom hur hållbarhetsrapport enligt ÅRL hänger ihop med FN Global Compact, policy och riskhantering. Här nedanför så hittar du en mall för hållbarhetsrapport.

Det kan ibland bli lite förvirrat vad som är vad inom hållbarhetsområdet. Som det framgår av många större bolags årsredovisningar för 2017 så är hållbarhet presenterad i framvagnen, förvaltningsberättelsen innehåller hållbarhetsrapporten enligt ÅRL och många gör en frivillig GRI hållbarhetsredovisning som komplettering till den traditionella finansiella redovisningen. Här sätter vi fokus på vad du som bolag behöver ha med i årsredovisningen enligt ÅRL och vad investerarna gillar att se.

Fem punkter – innehåll hållbarhetsrapport

 • Företagets affärsmodell I sammandrag 
 • Berätta om hur styrelse och ledning arbetar med hållbarhet i affären och för riskhantering.
 • Policy I Den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfarande som har genomförts. Resultatet av policyn.
 • Risker & Hantering I Väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet. Därtill när det är relevant, företagets affärsförbindelser och produkter eller tjänster vilka sannolikt får en negativ påverkan. Företagets tillvägagångssätt för hantering av riskerna – se genomgång ovan och dela upp riskerna i och det fungerar bra att använda tabellerna för att beskriva identifiering av risk och hantering, se exempel. 
  • Miljö – klimatrisker
  • Sociala förhållanden och medarbetare
  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Motverkande av korruption – här är länken till uppdaterad näringslivskod https://www.institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden/
 • Indikatorer I Centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten, kvalitativa eller kvantitativa.
 • Ev. kommentarer till belopp och andra upplysningar i årsredovisningen.

Här kommer lite extra om vad som är på gång för large cap bolagen och hur debattartiklar i DI hänger ihop med hållbarhetsrapport enligt ÅRL och globala initiativ