STRATEGI | Equity Story | Varför ska jag köpa din aktie? [19]

STRATEGI | Sex frågor som sätter din "Equity Story"

INTRO

Det är bra att förbereda sin “Equity Story” eller investment caset före mötet med banken och finansiella rådgivare. Här är sex bra frågor som hjälper dig sätta ditt företags “Equity Story”


Kolla gärna in:
STRATEGI
  • Affärsplanen - vi sätter ihop helheten
  • Förberedelser för kapitalanskaffning
  • Intro finansiella mål
  • Förberedelser due diligence - legal, finansiell, IT/IP


INFORMATION | Guidance & mall | Hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen, ÅRL [18]

INFORMATION | Hållbarhetsrapport enligt ÅRL


VIDEO | Intro

VIDEO | Hållbarhetsrapport enligt ÅRL

Det kan ibland bli lite förvirrat vad som är vad inom hållbarhetsområdet. Som det framgår av många större bolags årsredovisningar för 2017 så är hållbarhet presenterad i framvagnen, förvaltningsberättelsen innehåller hållbarhetsrapporten enligt ÅRL och många gör en frivillig GRI hållbarhetsredovisning som komplettering till den traditionella finansiella redovisningen. Här sätter vi fokus på vad du som bolag behöver ha med i årsredovisningen enligt ÅRL och vad investerarna gillar att se.

DOKUMENTATION | Bilder och checklista