STRATEGI | Affärsplan | Kunderbjudande | Product Market Fit [28]

STRATEGI | Product Market Fit | Kunderbjudande och utveckling av nya produkter och tjänster


VIDEO | AUDIO

Vi pratar om “produkt market fit”, dvs hur träffar kunderbjudandet behovet hos kundsegment i marknaden och går igenom en enkel modell för att skapa tydlighet när vi arbetar med utveckling av nya produkter, tjänster och koncept. Vad är det?

What is it

Till vem?

To whom

När?

When

Hur förbättrar din produkt/tjänst för kunden?

How to improve the customer’s business

Fördelar jämfört med andra?

Advantages compared to others

Löfte, eller vilket jobb hjälper din produkt eller tjänst till med att få gjort?

Promise

TILLBAKA TILL MIN SIDA


STRATEGI | Affärsplan | På en sida [22]

STRATEGI | Sammanfatta din affärsplan på en sida plus analys


När jag var på Standford så fokuserade vi mycket på kunderbjudande (Customer Value Proposition) och värdekedjan (Value Chain). Idag sammanfattar vi affärsplanen i en “Business Canvas”. En sida som en “Exeucutive Summary”. Det hjälper både styrelse och ledning att fokusera rätt.

Vi har uppdaterat och lagt till en enkel checklista för analys av din affärsmodell.

Bilderna från videon finns att ladda ner nedanför videon. Använd knappen FRÅGA som finns uppe i menyn om du har frågor eller saknar något.