STRATEGI | Affärsplan |  Hur stor är din marknad? [25]

STRATEGI | Del av affärsplan | Hur stor är din nåbara marknad? Fokus 3-5 år?


VIDEO | AUDIO

Alla investerarpresentationer innehåller minst en bild med marknadspotentialen som brukar vara global och oändlig. Därefter blir det lätt ett gap till affärsplanen och nuläget. Här stänger vi gapet, hur stor är din nåbara marknad? Vad är i fokus 3-5 år?