INFORMATION | Insiderinformation MAR [92]

INFORMATION | Insiderinformation MAR | hantering & dokumentation


AUDIO | VIDEO

Här går vi igenom hur insiderinformation (MAR) offentliggörs, hanteras och dokumenteras med exempel. Detta avsnitt innehåller fyra steg:

  • Vad är insiderinformation (MAR)?
  • Exempel på offentliggörande enligt MAR
  • Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt MAR
  • Exempel från börsernas disciplinnämnd

Dokumentation och bilder från genomgångar finns att ladda hem nedanför audio/video.


Vad är insiderinformation (MAR)?

Exempel på offentliggörande av insiderinformation

Hantering och dokumentation av uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Exempel på sanktioner från börsernas disciplinnämnder. Samtliga ärenden som går till börsernas disciplinnämnder rapporteras till Finansinspektionen. Det kan vara bra att känna till.


Se alla avsnitt pressmeddelandemallar samt rapportering till finansinspektionen för personer i ledande ställning.

Det är legala rådgivare som är specialister på MAR.MCL | Utbildning i loggboken för insiderinformation ingår för alla Spotlightbolag [M3]

MCL Log | Loggboken för insiderinformation för Spotlightbolagen


AUDIO | VIDEO

MCL går igenom hur MCL Log fungerar med användbara exempel. Alla bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har tillgång till MCL Log. Spotlight Stock Market vill underlätta för styrelse och ledning att dokumentera, hantera insiderinformation och uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i enlighet med regelverket MAR.  


INFORMATION | IR-web steg för steg vid börsnotering [78]

INFORMATION | IR-sidan/webben steg för steg vid börsnotering


AUDIO | VIDEO

Vi går igenom steg för steg hur du gör iordning och lanserar sidorna för investerare i samband med börsnotering. Vad sidorna ska innehålla och vilken sida som du ska börja med.


STRATEGI | Förberedelser för notering [61]

STRATEGI | Tio förberedelser för börsnotering - dokumentation


INTRO

För att en noteringsprocess ska bli effektiv är det bra att ha dokumentationen förberedd och klar. Här kommer en sammanfattning som hänvisar till avsnitt där du hittar detaljerad information om hur du faktiskt gör för att få affärsplan, finansiella mål, dokumentation av styrning och intern kontroll på plats mm.


INFORMATION | Nya regler för First North Premier

INFORMATION | Nya regler på First North Premier


First North Premier är segmentet för bolag som är på väg upp till huvudmarknaden och bolag som vill attrahera institutionella investerare. Nasdaq har ökat kraven och bolag på First North Premier ska från 1 juli 2018 tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Bilderna finns här nedanför. Använd knappen FRÅGA i meny här ovanför för att ställa en fråga eller om du behöver hjälp.RISK | Styrelsens sammansättning beroende vs oberoende [65]

RISK | Styrelsens sammansättning


Svensk kod för bolagsstyrning innehåller regler för oberoende. Här går vi igenom hur koden ser på oberoende frågan vs bolaget och ledningen samt större aktieägare. Från den 1 januari 2020 är koden uppdaterad och en relativt stor ändring gjordes när det gäller bedömning av oberoende vs stora ägare. Tidigare har praxis varit att en stor ägare definieras som en ägare som äger 10 procent eller mer. Koden har nu skrivits om och den nya tolkningen är årsredovisningslagens regler för intressebolag, dvs 20 procent. Fortfarande gäller att en samlad bedömning ska göras. Se uppdatering nedan.

TABELLEN

  • Namn
  • Invald år
  • Oberoende från bolaget
  • Oberoende av större aktieägare
  • Andra uppdrag inkl. info om erfarenhet från noterade bolag senaste fem åren
  • Antal aktier