STRATEGI | Planering | Vd-rapport [40]

STRATEGI | Vd-rapport


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom Vd-rapporten till styrelsen, tips på innehåll, process och nästa steg.

Presentation med checklistan