RISK | Styrelseutvärdering [53]

RISK | Styrelseutvärdering


BESTÄLL STYRELSEUTVÄRDERING

Vi pratar igenom styrelseutvärdering. För alla BOARDA-kunder ingår vår elektroniska enkät för styrelseutvärdering.

Bilderna finns nedanför videon och där ligger frågorna som finns i vår elektroniska enkät. Kontakta oss om ni vill att vi genomför en elektronisk enkät.
ÖVERGRIPANDE FRÅGOR

Gör vi rätt saker i styrelsen, fattar vi bra beslut?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

Har vi en tydlig affärsplan och genomför vi strategin enligt plan?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Har vi tydliga mål och kommer vi att uppnå våra förväntade  mål?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

FÖRBEREDELSER, DOKUMENTATION OCH ADMINISTRATION

Har vi relevanta frågor på agendan?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Hur är kvaliteten på dokumentation och beslutsunderlag?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

Får du materialet i tid?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Kommer alla i styrelsen förberedda?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Får du bra information och uppdateringar mellan möten?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Känner du att du kan ringa VD, ordförande och övriga i styrelsen för att diskutera frågor?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

VÅRA MÖTEN

Fokuserar vi på rätt saker?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Avsätter vi tillräckligt med tid för strategi?

  • Ja,
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Avsätter vi tillräckligt med tid för risk och finansiell rapportering?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Får vi bra dragningar av VD och ledningen?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Har vi en bra dialog i styrelsen?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Fattar vi tydliga beslut?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Har vi en bra uppföljning av våra beslut och utestående frågor?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Är våra protokoll tydliga med relevant information?

  • Ja,
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Sätter vi av tillräckligt med tid för utbildning i styrelsen?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

Gör styrelsens ordförande ett bra jobb?

  • Ja
  • Nej, se kommentar

Kommentar:

 

NÄSTA STEG

Avslutningsvis, finns det något som du vill utveckla och förbättra i styrelsearbetet?

  • Ja, vi kan bli bättre på, se kommentar
  • Nej

Kommentar:

 

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera den här styrelsen till en kollega eller vän?

  • Inte sannolikt (0-6) = Ej ambassadör
  • Sannolikt (7-8) = Passiv ambassadör
  • Mycket sannolikt (9-10) = Aktiv ambassadör

Kommentar:

 

©ROPA management AB 2018