STRATEGI | Equity Story | Varför ska jag köpa din aktie? [19]

STRATEGI | Sex frågor som sätter din "Equity Story"

INTRO

Det är bra att förbereda sin “Equity Story” eller investment caset före mötet med banken och finansiella rådgivare. Här är sex bra frågor som hjälper dig sätta ditt företags “Equity Story”


Kolla gärna in:
STRATEGI
  • Affärsplanen - vi sätter ihop helheten
  • Förberedelser för kapitalanskaffning
  • Intro finansiella mål
  • Förberedelser due diligence - legal, finansiell, IT/IP