INFORMATION | PR vad är MAR, Regulatory & IR? [84]

INFORMATION | Pressmeddelanden - när är det MAR, Regulatory & IR


AUDIO | VIDEO

För noterade bolag finns det tre olika typer av pressmeddelanden för att informera investerare och andra intressenter. Här går vi igenom när det är insiderinformation dvs. informationsgivning baserad på regelverket för insiderinformation MAR och när det är börsregelverk som styr informationsgivningen och när det handlar om investerarrelationer. De flesta nyhetsdistributionstjänster har de här olika valen när man lägger upp ett pressmeddelande för distribution men det är inte alltid helt tydligt när man ska göra vad. Så här ger vi dig en lathund.