INFORMATION | Checklista innehåll finansiell rapport [S3]

INFORMATION | Checklista innehåll finansiell rapport [S3] UPPDATERAT


AUDIO | VIDEO

Vi går igenom checklistan för innehåll i finansiell rapport, när en finansiell rapport utgör insiderinformation och hur du gör med Cision för att distribuera din finansiella rapport. Här nedanför hittar du vägledningen från Spotlight Stock Market och en mall för finansiell rapport. Kontakta oss om du vill ha mallen i word och excel alt. google dokument.


När utgör en finansiell rapport insiderinformation?

Så här offentliggör du din finansiella rapport med Cision – verktyget för distribution av pressmeddelanden hos Spotlight Stock Market.

Vägledning från Spotlight Stock Market om finansiella rapporter

spotlights-vaegledning-foer-finansiell-rapportering

Finansiella svårigheter och informationsgivning i finansiella rapporter

COV-19 uppdatering innehålla finansiella rapporter

Information om Covid-19 påverkan kan exempelvis göras i:

 • Väsentliga händelser under perioden
 • Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Kontakta Spotlight Stock Market för mer hjälp

RISK | Riskrapport & beredskapsplanering [59]

RISK | Riskrapport & beredskapsplanering [59] CORONA UPPDATERING


INTRO

Vi går igenom ett enkelt sätt att få riskrapporteringen och beredskapsplaneringen att fungera löpande i ledningsgruppen och till styrelsen. Denna bygger på riskpolicyn. I kristider som nu så öka frekvensen på uppföljning och planering. 

Kontakta oss via mail eller telefon så skickar vi riskrapportmallen i excel eller google format.INFORMATION | Guidance & mall | Hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen, ÅRL [18]

INFORMATION | Hållbarhetsrapport enligt ÅRL


Här går vi igenom hur hållbarhetsrapport enligt ÅRL hänger ihop med FN Global Compact, policy och riskhantering. Här nedanför så hittar du en mall för hållbarhetsrapport.

Det kan ibland bli lite förvirrat vad som är vad inom hållbarhetsområdet. Som det framgår av många större bolags årsredovisningar för 2017 så är hållbarhet presenterad i framvagnen, förvaltningsberättelsen innehåller hållbarhetsrapporten enligt ÅRL och många gör en frivillig GRI hållbarhetsredovisning som komplettering till den traditionella finansiella redovisningen. Här sätter vi fokus på vad du som bolag behöver ha med i årsredovisningen enligt ÅRL och vad investerarna gillar att se.

Fem punkter – innehåll hållbarhetsrapport

 • Företagets affärsmodell I sammandrag 
 • Berätta om hur styrelse och ledning arbetar med hållbarhet i affären och för riskhantering.
 • Policy I Den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfarande som har genomförts. Resultatet av policyn.
 • Risker & Hantering I Väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet. Därtill när det är relevant, företagets affärsförbindelser och produkter eller tjänster vilka sannolikt får en negativ påverkan. Företagets tillvägagångssätt för hantering av riskerna – se genomgång ovan och dela upp riskerna i och det fungerar bra att använda tabellerna för att beskriva identifiering av risk och hantering, se exempel. 
  • Miljö – klimatrisker
  • Sociala förhållanden och medarbetare
  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Motverkande av korruption – här är länken till uppdaterad näringslivskod https://www.institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden/
 • Indikatorer I Centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten, kvalitativa eller kvantitativa.
 • Ev. kommentarer till belopp och andra upplysningar i årsredovisningen.

Här kommer lite extra om vad som är på gång för large cap bolagen och hur debattartiklar i DI hänger ihop med hållbarhetsrapport enligt ÅRL och globala initiativ