RISK | Styrelsens sammansättning beroende vs oberoende [65]

RISK | Styrelsens sammansättning


Svensk kod för bolagsstyrning innehåller regler för oberoende. Här går vi igenom hur koden ser på oberoende frågan vs bolaget och ledningen samt större aktieägare. Från den 1 januari 2020 är koden uppdaterad och en relativt stor ändring gjordes när det gäller bedömning av oberoende vs stora ägare. Tidigare har praxis varit att en stor ägare definieras som en ägare som äger 10 procent eller mer. Koden har nu skrivits om och den nya tolkningen är årsredovisningslagens regler för intressebolag, dvs 20 procent. Fortfarande gäller att en samlad bedömning ska göras. Se uppdatering nedan.

TABELLEN

  • Namn
  • Invald år
  • Oberoende från bolaget
  • Oberoende av större aktieägare
  • Andra uppdrag inkl. info om erfarenhet från noterade bolag senaste fem åren
  • Antal aktier