STRATEGI | Förberedelser för notering [61]

STRATEGI | Tio förberedelser för börsnotering - dokumentation


INTRO

För att en noteringsprocess ska bli effektiv är det bra att ha dokumentationen förberedd och klar. Här kommer en sammanfattning som hänvisar till avsnitt där du hittar detaljerad information om hur du faktiskt gör för att få affärsplan, finansiella mål, dokumentation av styrning och intern kontroll på plats mm.


STRATEGI | Affärsplan | Enkel checklista affärsmodell & konkurrenskraft [76]

STRATEGI | Enkel checklista affärsmodell och konkurrenskraft


INTRO

Här hittar du BOARDAs enkla och användbara checklista för affärsmodell och konkurrenskraft. På begäran från en av BOARDAs kunder. Video med guidance är på gång.

Är din affärsmodell skalbar och är ditt erbjudande konkurrenskraftigt? Här hittar du frågor som är bra att ställa i ledningen och styrelsen. Video med guidance på gång.

 • Affärsplanen
 • Sammanfatta din affärsplan på en sida
 • Förberedelser kapitalanskaffning


STRATEGI | Transaktion |  Förberedelse teknisk due diligence – IT & IP [49]

STRATEGI | Förberedelser teknisk due diligence - IT & IP


Här kommer checklistan och en ordentlig genomgång på audio/video.

Se också förberedelser finansiell och legal due diligence:STRATEGI | Planering | SaaS matrisen [64]

STRATEGI | SaaS matrisen - på begäran - NY och VIDEO på G


Vi går igenom SaaS-modellen (Software as a Service) eller prenumerationsmodellen, intressant för de flesta bolag, snart kan vi hyra allt från tvättmaskin till kläder. De flesta säger att det är kunddrivet, jag brukar säga att det är kapitalmarknadsdrivet. Investerare vill gärna ha insyn in i framtida intäkter och stabilitet. Ur ett kapitalmarknadsperspektiv så värderas återkommande intäkter, dvs försäljningskronor från hyrda tjänster och produkter många gånger högre än engångsförsäljning.INFORMATION | Guidance & checklista | Att göra vid ett eventuell intresse/bud på bolaget [66]

INFORMATION | Att göra listan när det kommer intresse eller indikativt bud


INTRO

Vi går igenom checklista och förberedelser inför ett indikativt bud på ett noterat bolag. Så långt vi kommer innan det är dags att ringa in de traditionella rådgivarna.

Att göra | I en situation med “välkomnat” bud

Steg 0 | Preliminära diskussioner

Ta emot inkommande information och för informell diskussion om eventuella möjligheter.

Gå igenom:

 • Kontaktlista till alla i styrelsen, VD och CFO
 • Kontaktlista till alla större aktieägare
 • Telefonkonferens nummer som kommer att användas för alla möten
 • Legal rådgivare och ev. finansiell rådgivare

Förbered för nästa steg:

Vilka i styrelsen är oberoende och kan ingå i en oberoende budkommité?

Ex. Storägare i styrelse kommer vid ett eventuellt bud att förbinda sig att sälja sina aktier och kan då inte ingå i den oberoende budkommittén.

Diskutera igenom vilka alternativ ni har framåt.

Viktigt: Uppdatera affärsplanen för de kommande tre åren och förbered management presentation.

Steg 1 | Diskussion inleds och indikativt bud mottas

Köparen kommer med ett indikativt bud som innehåller villkor som ägarna är intresserade att konkretisera diskussionen om.

 1. Informera VD, styrelse och CFO – Ordförande
 2. Dokumentera och öppna loggbok med de individer internt och externt som har tillgång till denna insiderinformation – Ordförande
 3. Identifiera vilka i bolaget som ska ingå i arbetsgruppen; vanligtvis ordförande, VD och CFO – Ordförande
 4. Kalla till ett möte med styrelsen och arbetsgruppen så snart som möjligt – Ordförande
 5. Gå igenom om de oberoende ledamöterna ska ingå i arbetsgruppen – Ordförande
 6. Meddela börsen och var tydlig med att mer information kommer så snart vi har fått den – CFO
 7. Gå igenom detaljerna för budet, samla information och budgivaren. Förbered beslutsunderlag och gå igenom i arbetsgruppen – CFO
 8. Förbered pressmeddelande – stopp – titta – lyssna
 9. Kalla arbetsgruppen till möte
 10. Förbered kommunikationsplan inkl. pressmeddelande samt frågor och svar
 11. Förbered information till medarbetare och kunder
 12. Kalla till styrelsemöte, på agendan:
  1. Presentera analys av indikativt bud
  2. Gå igenom strategier
  3. Godkänn pressmeddelande
  4. Diskutera och besluta om ev. fairness opinion – oberoende värdering
  5. Besluta om kommunikationsplan
 13. Sekretessförbindelse
 14. Förbered management presentation (det är här affärsplanen kommer in. OBS ska enbart innehålla finansiell information som redan är offentliggjord)
 15. Eventuell begränsad Due Diligence med fokus på organisation och det kommersiella.

Steg 2 | Formellt bud mottas

 • Kalla till styrelsemöte
 • Informera marknaden genom pressmeddelande
 • Styrelsemöte för att komma överens om kommunikation med ägare, kunder och medarbetare

Steg 4 | Erbjudandehandlingar

Förbered hemsidan för att presentera erbjudandehandlingar och tydlig information till alla aktieägare.

Steg 5 | Förbered för ev. förlängning av bud

Steg 6 | Över 90 procent – beslut avnotera


STRATEGI | IntroSTRATEGI | Affärsplan | Intro finansiella mål [34]

STRATEGI | Intro till finansiella mål


VIDEO | AUDIO

En första del om finansiella mål. Vi går igenom de vanligaste finansiella målen och hur de hänger ihop. Vi pratar om omsättningstillväxt, marginal, vinsttillväxt och utdelningstillväxt.

 • STRATEGI | Mer på avsnitt fortsättning finansiella mål [67]
 • INFORMATION | PR uppdatering finansiella mål [36]


STRATEGI | Affärsplan | Vilken disciplin är ditt bolag bäst på? Vilken är din affärsmodell? [31]

STRATEGI | Tre olika discipliner för att skapa värde. Vilken är din modell?


Forskningen har kommit fram till att det finns tre olika discipliner för att skapa värde, tre affärsmodeller. Bolag som lyckas bli bäst på en av tre är vinnare och då räcker det att vara medelbra på de andra två. Vilken är din strategi? På engelska brukar man prata om “Product Leadership”, “Customer Intimacy” och “Operational Excellence”.

Bilderna finns att ladda ner här nedanför. Använd knappen FRÅGA uppe i menyn för att ställa en fråga.STRATEGI | Affärsplan |  Hur stor är din marknad? [25]

STRATEGI | Del av affärsplan | Hur stor är din nåbara marknad? Fokus 3-5 år?


VIDEO | AUDIO

Alla investerarpresentationer innehåller minst en bild med marknadspotentialen som brukar vara global och oändlig. Därefter blir det lätt ett gap till affärsplanen och nuläget. Här stänger vi gapet, hur stor är din nåbara marknad? Vad är i fokus 3-5 år?STRATEGI | Affärsplan | På en sida [22]

STRATEGI | Sammanfatta din affärsplan på en sida plus analys


När jag var på Standford så fokuserade vi mycket på kunderbjudande (Customer Value Proposition) och värdekedjan (Value Chain). Idag sammanfattar vi affärsplanen i en “Business Canvas”. En sida som en “Exeucutive Summary”. Det hjälper både styrelse och ledning att fokusera rätt.

Vi har uppdaterat och lagt till en enkel checklista för analys av din affärsmodell.

Bilderna från videon finns att ladda ner nedanför videon. Använd knappen FRÅGA som finns uppe i menyn om du har frågor eller saknar något.STRATEGI | Transaktion | Finansiell rapportering CFO värdering | EV | NWC | förvärv [52]

STRATEGI | CFO | Förvärv | Equity Value vs Enterprise Value


Den finansiella modellen är en viktig del av affärsmodellen, särskilt när man kikar på förvärv. Vi går igenom hur rörelsekapitalet kan beräknas vid exempelvis köp av bolag (NWC) och hur det normaliserade rörelsekapitalet brukar påverka “Enterprise Value”. Vi går igenom skillnaden på “Equity Value” och “Enterprise Value” vid förvärv.

Bilderna från videon finns att ladda ner här nedanför. Använd knappen för fråga uppe i menyn om du har frågor eller saknar något.