VD- och styrelseutvärdering [53]

VD och Styrelseutvärdering [53]


AUDIO | VIDEO

Här går vi igenom styrelsens utvärdering av styrelsens arbete och styrelsens utvärdering av VD. För alla BOARDA-kunder ingår vår elektroniska enkät för styrelseutvärdering och utvärdering av VD.

Skriv gärna in e-postadresser till styrelsens ledamöter samt markera tydligt vem som är ordförande så att vi vet till vem vi ska leverera utvärderingen.

BESTÄLL VD- OCH STYRELSEUTVÄRDERING

Bilderna finns nedanför videon och där ligger frågorna som finns i vår elektroniska enkät. Kontakta oss om ni vill att vi genomför en elektronisk enkät.TILLBAKA TILL MIN SIDA