STRATEGI | Affärsplan | Workshop | Teambuilding | #5 [16]

STRATEGI | Workshop | Teambuilding | #5


INTRO | Video

VIDEO | Workshop | Teambuilding | Workshop #5

Den femte workshopen handlar om att våga sätta målet på tre års sikt. Vad har ni lyckats med? Den här är garanterat bäst och det blir alltid bra resultat. Här visualiserar vi våra mål.

DOKUMENTATION | Bilder från video med hjälpfrågor

PS.STRATEGI | Affärsplan | Workshop | Prioriteringar | #4 [13]

STRATEGI | Workshop | Prioriteringar | #4


INTRO | Video


VIDEO | Workshop | Prioriteringar | Kort sikt | Lång sikt | #4

I den fjärde workshopen går vi igenom en enkel modell för att “teama” ihop oss om prioriteringarna, i år och på tre års sikt. Vilka projekt har vi högst sannolikhet att lyckas med? Hur påverkar det vårt resultat?

DOKUMENTATION | Bilder och modellerSTRATEGI | Affärsplan | Workshop | Var kommer vi ifrån? | #1 [4]

STRATEGI | Workshop | Var kommer vi ifrån? | #1


INTRO | VIDEO

VIDEO | Workshop 1 | Var kommer vi ifrån?

Den första av fem workshops för styrelse och ledning, en tillbakablick. För att utvecklas behöver vi förstå var vi kommer ifrån. Den andra workshopen handlar om “utifrån och in” perspektivet, vad händer i vår bransch och med vår värdekedja. Den tredje workshopen är en nulägesanalys och fyran handlar om prioritering. Vi avslutar med team-building. 

DOKUMENTATION | Workshop | Presentation och frågor att arbeta med finns att ladda ner här nedanför.STRATEGI | Affärsplan | Intro workshops 1 [1]

STRATEGI | Workshops | Översikt


INTRO | Översikt workshops

VIDEO | Fem bra workshops för ledningen och styrelsen

Den första workshopen ger en tillbakablick, var kommer vi ifrån. Den andra workshopen ger utifrån och in perspektivet på vad som händer inom din industri, sektor eller bransch. Den tredje är en klassisk nulägesanalys, med perspektiv inifrån och ut. Den fjärde handlar om prioriteringar på kort och lång sikt och avslutningsvis sätter vi målbilden.

DOKUMENTATION | Bilder i nedladdningsbar pdfSTRATEGI | Affärsplan | Workshop | Vår industri | #2 [7]

STRATEGI | WORKSHOP | Vår industri | #2


VIDEO | INTRO

VIDEO | Workshop | Vad händer med värdekedjan? | #2

Den andra av fem strategiska workshop för ledningsgruppens förberedelse inför styrelsens strategidag. Den här workshopen, analysen, handlar om vad som händer i vår industri, vår sektor, vår bransch.

DOKUMENTATION | Hjälpbilder och frågor