INFORMATION | Finansiell kalender [91]

INFORMATION | Finansiell kalender [91]


AUDIO | VIDEO

Den finansiella kalendern för noterade bolag styr aktivitetsnivån hos ledning och styrelse. Här kommer ett illustrativt exempel på finansiell kalender tillsammans med styrelsens årshjul.


INFORMATION | IR-web steg för steg vid börsnotering [78]

INFORMATION | IR-sidan/webben steg för steg vid börsnotering


AUDIO | VIDEO

Vi går igenom steg för steg hur du gör iordning och lanserar sidorna för investerare i samband med börsnotering. Vad sidorna ska innehålla och vilken sida som du ska börja med.