MER ÄN 120 AVSNITT ONLINE | NÄSTAN SOM ATT HA EN EGEN RÅDGIVARE

Hej, om du vill testa vår digitala rådgivning så skicka mig ett mail. Vi arbetar med kunddriven utveckling och uppdaterar löpande utifrån bäst praxis. Min ambition med BOARDA är att göra det enklare för ledningar och styrelser i börsbolag.

| Hälsn. Jenny Rosberg


STRATEGISK PLANERING

 • Webinars [111]
 • Årscykeln | Styrelsens agenda [37]

FINANSIELL RAPPORTERING

 • Inför Q3 [45]
 • Finansiell kalender [91]
 • Finansiell rapport | Guidance & körschema plus detaljplanering steg för steg[6]
 • Innehåll i finansiell rapport | Guidance & checklista IFRS [3]
 • Nyckeltal [115]
 • Finansiella rapporter | Vad vill analytikerna läsa? [110]
 • Rapportpresentation [99]
 • Digital presentation | Vad driver värdet på din aktie? [96]

INSIDERINFORMATION MAR & REGULATORISK

 • Handelsförbud & rapportering personer i ledande ställning | MAR [93]
 • FI rapportering personer i ledande ställning MAR [27]
 • Insiderinformation MAR [92]
 • Beslutsträd insiderinformation MAR eller inte? [113]
 • PR vad är MAR, Regulatory & IR? [84]
 • Nyhetsmeddelanden | Affärsdrivande kommunikation & utbildning av investerare [90]
 • Valberedning utsedd | Guidance & PR mall [30]
 • Valberedningens förslag till årsstämman | Guidance & PR & motivering mall [33]
 • Uppdatering finansiella mål MAR | Guidance & PR mall [36]
 • Läckage insiderinformation | PR mall & guidance [95]
 • Ev. läckage ex. vid indikativt bud MAR| Guidance & PR mall [24]
 • Inbjudan presentation rapport | Guidance & PR mall [54]
 • Ny order MAR | Guidance & PR mall [75]
 • Vinstvarning MAR | Guidance & PR mall [42]
 • Tilldelning offentlig upphandling MAR | Guidance & PR mall [57]
 • VD-byte MAR | Guidance & PR mall [39]
 • PR mall förvärv av bolag [88]
 • Att göra vid intresse/bud på bolaget | Guidance & checklista [66]
 • Pressmeddelande ägarförändring flaggning och körschema [98]
 • PR mall uppdatering av finansiell kalender [107]
 • Finansinspektionens vägledning MAR [63]
 • Finansinspektionens frågor & svar insiderinformation MAR | Guidance [72]
 • Finansinspektionen frågor & svar insiderförteckning MAR | Guidance [69]

ÅRSSTÄMMA

 • Förberedelser årsstämma | Guidance & checklista [9]
 • PR mall publicering av årsredovisning inkl. revisionsberättelse [87]
 • Genomförande årsstämma | Guidance & checklista [12]
 • Kommuniké årsstämma | Guidance & PR mall [51]
 • Efter årsstämman [86]
 • Kommuniké extra bolagsstämma | Guidance & PR mall [48]

AFFÄRSPLAN & MÅL

 • Equity Story | Varför ska jag köpa din aktie? [19]
 • Affärsplan | Enkel checklista affärsmodell & konkurrenskraft [76]
 • Affärsplan |  Hur stor är din marknad? [25]
 • Affärsplan | Product Market Fit [28]
 • Affärsplan | Vilken disciplin är ditt bolag bäst på? Vilken är din affärsmodell? [31]
 • Affärsplan | Vi sätter ihop helheten [55]
 • Affärsplan | Fortsättning finansiella mål [67]
 • Hållbarhetsmål | Guidance [70]
 • Affärsplan | Intro finansiella mål [34]
 • Affärsplan | Summering av affärsplan och affärsmodell | Business Canvas [22]
 • SaaS-modellen [64]

RISKHANTERING, BOLAGSSTYRNING & HÅLLBARHET

 • Svensk kod för bolagsstyrning [62]
 • Riskfaktorer [2]
 • Riskrapport [59]
 • Riskhantering operationell risk | Operativa risker [8]
 • Riskhantering finansiell risk [5]
 • ESG på agendan för styrelse och ledning [106]
 • Så här hänger företagets policies ihop [11]
 • Uppförandekod SWE ENG [41] inkl. anti-korruption
 • Hållbarhetspolicy SWE ENG [17]
 • Miljöpolicy [97]
 • Mångfaldspolicy [100]
 • Policy för IT & informationssäkerhet SWE & ENG [38]
 • Informationspolicy [26]
 • Informationspolicy ENG | Communication/Information Policy [29]
 • Insiderpolicy [32]
 • Insiderpolicy ENGELSKA | Inside Policy [35]
 • Riskpolicy | Guidance och mall [14]
 • Finanspolicy [23]
 • Visselblåspolicy & rapporteringskanal SWE & ENG [47]
 • Ersättningsregler – Riktlinjer för ersättningar och Ersättningsrapport[94]
 • 100 dgr som styrelseordförande & första året [108]
 • Styrelsen & VD så här hänger instruktioner och riktlinjer ihop [104]
 • Riktlinjer styrelsen [50]
 • Styrelsens protokoll & dokumentation [116]
 • Dokumentation till styrelsen för information [68]
 • Dokumentation till styrelsen för beslut [71]
 • Revisionsutskott [102]
 • Riktlinjer för ersättningsutskottet [103]
 • Vd-instruktion [56] & instruktion finansiell rapportering [101]
 • Vd-rapport [40]
 • VD- och styrelseutvärdering [53]
 • Succession affärskritiska roller [73]
 • Valberedningens arbete, dokumentation och förslag [112]
 • Intern kontroll & styrning | Guidance [80]
 • Ekonomihandbok [74]
 • Intro penningtvätt & dokumentation | Guidance [77]
 • Hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen, ÅRL | Guidance & mall [18]
 • Bolagsstyrningsrapport | Guidance & mall [21]
 • ESG synliggöra hållbarhetsinformation [114]

INVESTOR RELATIONS

 • IR-plan | Investerarrelationer [81]
 • Effektiva IR-aktiviteter & Investor Targeting [109]
 • Blankning genomgång med praktiska exempel mm [118]
 • IR-web | Guidance & checklista [15]
 • Nytt för IR-webben | Riktlinjer ersättningar, instruktion valberedning [82]
 • 21 frågor om hållbarhet från Carnegie Fonder [83]

KAPITALANSKAFFNING & NOTERING

 • Transaktion| Förberedelser kapitalanskaffning [58]
 • Transaktion | Förberedelser för notering [61]
 • Transaktion | Förberedelse finansiell Due Diligence [43]
 • Transaktion | Förberedelse för legal Due Diligence [46]
 • Transaktion |  Förberedelse teknisk due diligence – IT & IP [49]
 • Transaktion | Finansiell rapportering CFO värdering förvärv | EV | NWC [52]
 • IR-web steg för steg vid börsnotering [78]

WORKSHOPS | För ledning och styrelse

 • Workshop | Intro [1]
 • Workshop #1 | Var kommer vi ifrån? [4]
 • Workshop #2 | Vår industri [7]
 • Workshop #3 | Nulägesanalys [10]
 • Workshop #4 | Prioriteringar [13]
 • Workshop #5 | Teambuilding [16]

UNDER UPPDATERING

 • Inför bokslutskommuniké & Q4 [79]
 • Inför Q1 [85]
 • Inför Q2 2022 [89]