Spotlight Academy är till för alla bolag som är noterade på Spotlight Stock Market och andra tillväxtbolag. Denna digitala akademi med fler än 90 avsnitt live audio/video med vägledning, coachning, mallar och dokumentation för arbetet i företagsledningen och styrelsen är ett samarbete mellan Spotlight Stock Market, MCL Markets & Corporate Law och BOARDA. För bolag som är noterade på Spotlight Stock Market så ingår denna digitala akademi i att vara noterad.  Vi behöver ditt namn, vilket bolag du representerar och e-postadress för registrering.