Spotlight Academy är till för alla bolag som är noterade på Spotlight Stock Market. Denna digitala akademi med fler än 100 avsnitt live audio/video med vägledning, coachning, mallar och dokumentation för arbetet i företagsledningen och styrelsen är ett samarbete mellan Spotlight Stock Market,  Markets & Corporate Law och BOARDA. Spotlight Academy ingår som en del av den service som Spotlight tillhandhåller till de noterade bolagen. Vi behöver ditt namn, vilket bolag du representerar och e-postadress för registrering.