Spotlight Academy & BOARDA är till för alla bolag som är noterade på Spotlight Stock Market. Denna digitala akademi med fler än 100 avsnitt live audio/video med vägledning, coachning, mallar och dokumentation för arbetet i företagsledningen och styrelsen. I digitaltjänsten ingår Spotlight specifika avsnitt och digitaltjänsten BOARDA samt certifiering av styrelse och ledande befattningshavare. Årlig kunskapsuppdatering för ledning och styrelse ersätter certifiering från 2023. Telefonsupport, elektronisk utvärdering av VD och styrelse samt rapporteringskanal för visselblåsning ingår. Varmt Välkommen! Jenny Rosberg