INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR LEDNING OCH STYRELSE I NOTERADE BOLAG


Fler än 100 avsnitt | Vägledning via video med nedladdningsbara checklistor och mallar. I tjänsten ingår strategisk planering, insiderinformation MAR, informationsgivning, finansiell rapportering, speciella situationer, investerarrelationer, affärsplan och mål, förberedelse transaktion, riskhantering, bolagsstyrning, hållbarhet, policies och riktlinjer mm. I vår signaturtjänst ingår också vd- och styrelseutvärdering samt årlig certifiering av ledning och styrelse.

STRATEGISK PLANERING

 • Webinars [111]
 • Inför Q3 [45]
 • Årscykeln | Styrelsens agenda [37]
 • Finansiell kalender [91]
 • Equity Story | Varför ska jag köpa din aktie? [19]
 • Vd-rapport [40]
 • ESG på agendan för styrelse och ledning [106]
 • 100 dgr som styrelseordförande & första året [108]

INSIDERINFORMATION MAR & REGULATORISK

 • Insiderinformation MAR [92]
 • Handelsförbud & rapportering personer i ledande ställning | MAR [93]
 • Beslutsträd insiderinformation MAR eller inte? [113]
 • FI rapportering personer i ledande ställning MAR [27]
 • Finansinspektionens vägledning MAR [63]
 • Finansinspektionens frågor & svar insiderinformation MAR | Guidance [72]
 • Finansinspektionen frågor & svar insiderförteckning MAR | Guidance [69]

SPECIELLA SITUATIONER

 • Läckage insiderinformation | PR MALL & guidance [95]
 • PR MALL förvärv av bolag [88]
 • Pressmeddelande ägarförändring flaggning och körschema [98]
 • Vinstvarning MAR | Guidance & PR MALL [42]
 • Ev. läckage ex. vid indikativt bud MAR| Guidance & PR MALL [24]
 • Take-Over Reglerna på First North, NGM Nordic och Spotlight Stockmarket [121]
 • VD-byte MAR | Guidance & PR MALL [39]
 • Blankning genomgång med praktiska exempel mm [118]

MALLAR PRESSMEDDELANDEN

 • PR vad är MAR, Regulatory & IR? [84]
 • Tilldelning offentlig upphandling MAR | Guidance & PR MALL [57]
 • Ny order MAR | Guidance & PR MALL [75]
 • Uppdatering finansiella mål MAR | Guidance & PR MALL [36]
 • PR MALL Styrelsens ändrar utdelningsförslag [122]
 • Valberedning utsedd | Guidance & PR mall [30]
 • PR MALL uppdatering av finansiell kalender [107]
 • Inbjudan presentation rapport | Guidance & PR mall [54]
 • Kommuniké extra bolagsstämma | Guidance & PR mall [48]
 • PR mall publicering av årsredovisning inkl. revisionsberättelse [87]
 • Kommuniké årsstämma | Guidance & PR mall [51]

FINANSIELL RAPPORTERING

 • Finansiella rapporter | Vad vill analytikerna läsa? [110]
 • Finansiell rapport | Guidance & körschema plus detaljplanering steg för steg[6]
 • Innehåll i finansiell rapport | Guidance & checklista IFRS [3]
 • Nyckeltal [115]
 • Ekonomihandbok [74]

AFFÄRSPLAN & MÅL

 • Affärsplan | Enkel checklista affärsmodell & konkurrenskraft [76]
 • Affärsplan |  Hur stor är din marknad? [25]
 • Affärsplan | Product Market Fit [28]
 • Affärsplan | Vilken disciplin är ditt bolag bäst på? Vilken är din affärsmodell? [31]
 • Affärsplan | Vi sätter ihop helheten [55]
 • Affärsplan | Summering av affärsplan och affärsmodell | Business Canvas [22]
 • Affärsplan | Intro finansiella mål [34]
 • Affärsplan | Fortsättning finansiella mål [67]
 • Hållbarhetsmål | Guidance [70]
 • SaaS-modellen [64]

INVESTORS RELATIONS

 • IR-plan | Investerarrelationer [81]
 • Effektiva IR-aktiviteter & Investor Targeting [109]
 • Rapportpresentation [99]
 • Digital presentation | Vad driver värdet på din aktie? [96]
 • Nyhetsmeddelanden | Affärsdrivande kommunikation & utbildning av investerare [90]
 • IR-web | Guidance & checklista [15]
 • Nytt för IR-webben | Riktlinjer ersättningar, instruktion valberedning [82]
 • Hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen, ÅRL | Guidance & mall [18]
 • 21 frågor om hållbarhet från Carnegie Fonder [83]

FÖRBEREDELSER TRANSAKTION

 • Transaktion| Förberedelser kapitalanskaffning [58]
 • Transaktion | Förberedelse för legal Due Diligence [46]
 • Transaktion | Förberedelse finansiell Due Diligence [43]
 • Transaktion |  Förberedelse teknisk due diligence – IT & IP [49]
 • Transaktion | Finansiell rapportering CFO värdering förvärv | EV | NWC [52]

RISKHANTERING, BOLAGSSTYRNING & HÅLLBARHET

 • Styrelsens protokoll & dokumentation [116]
 • Svensk kod för bolagsstyrning [62]
 • Så här hänger företagets policies ihop [11]
 • Styrelsen & VD så här hänger instruktioner och riktlinjer ihop [104]
 • Riskfaktorer [2]
 • Riskhantering finansiell risk [5]
 • Riskhantering operationell risk | Operativa risker [8]
 • Riskrapport [59]
 • Beredskapsplanering [59 c]
 • Succession affärskritiska roller [73]
 • Styrelsens sammansättning beroende vs oberoende [65]
 • VD- och styrelseutvärdering [53]
 • Ersättningsregler – Riktlinjer för ersättningar och ersättningsrapport[94]
 • Bolagsstyrningsrapport | Guidance & mall [21]
 • Intern kontroll & styrning | Guidance [80]
 • Intro penningtvätt & dokumentation | Guidance [77]

MALLAR POLICIES & RIKTLINJER

 • Dokumentation till styrelsen för information [68]
 • Dokumentation till styrelsen för beslut [71]
 • Riktlinjer styrelsen [50]
 • Revisionsutskott [102]
 • Riktlinjer för ersättningsutskottet [103]
 • Vd-instruktion [56] & instruktion finansiell rapportering [101]
 • Uppförandekod SWE ENG [41] inkl. anti-korruption
 • Hållbarhetspolicy SWE ENG [17]
 • Miljöpolicy [97]
 • Mångfaldspolicy [100]
 • Visselblåspolicy & rapporteringskanal SWE & ENG [47]
 • Policy för IT & informationssäkerhet SWE & ENG [38]
 • Informationspolicy [26]
 • Insiderpolicy [32]
 • Riskpolicy | Guidance och mall [14]
 • Finanspolicy [23]

ÅRSSTÄMMA

 • Valberedningens arbete, dokumentation och förslag [112]
 • Valberedningens förslag till årsstämman | Guidance & PR MALL & motiverade yttrande MALL [33]
 • Förberedelser årsstämma | Guidance & checklista [9]
 • Genomförande årsstämma | Guidance & checklista [12]
 • Efter årsstämman [86]

WORKSHOPS FÖR LEDNING & STYRELSE

 • Workshop | Intro [1]
 • Workshop #1 | Var kommer vi ifrån? [4]
 • Workshop #2 | Vår industri [7]
 • Workshop #3 | Nulägesanalys [10]
 • Workshop #4 | Prioriteringar [13]
 • Workshop #5 | Teambuilding [16]

UNDER UPPDATERING | MAILA ELLER RING OM DU BEHÖVER HJÄLP

 • Inför Q1 [85]
 • Inför Q2 2023 [89]
 • Inför bokslutskommuniké & Q4 [79]