.

Här på BOARDA jobbar vi med kunddriven digital rådgivning. Vi har tre teman och 56 avsnitt live. Vilket “jobb” behöver du få gjort?

KUNDCASE

Rådgivning | Strategi

Strategi handlar om affärsplanen och strategi, dina möjligheter att växa och öka lönsamheten och göra framgångsrika affärer. Video, mallar och checklistor är uppdaterade och klara att användas för:

STRATEGI | Genomgång affärsplanen steg för steg, här sätter vi ihop helheten.

STRATEGI | Genomgång av förberedelser inför kapitalanskaffning för privata och noterade bolag.

STRATEGI | “Product Market Fit”, utveckling av nya produkter och tjänster.

STRATEGI | En summering av affärsplanen | På en sida sätter vi ner affärsplanen.

STRATEGI | Intro finansiella mål | De finansiella målen guidar investerarna på medellång siktigt

STRATEGI | Affärsplan och möjligheterna | Hur stor är din marknad på 3-5 års sikt och vad är nåbart?

STRATEGI | CFOer | Förvärv Equity Value och Enterprise Value, beräkning av rörelsekapital (NWC)

STRATEGI | Vi går igenom vilken av de tre värdedrivande disciplinerna som passar ditt bolag

STRATEGI | Equity Story | Hur förklarar du varför en investerare ska köpa din aktie?

STRATEGI | Vd-rapport | Vad kan en månadsrapport från vd till styrelsen innehålla?

STRATEGI | Due Diligence | Förberedelse för legal undersökning, dd-lista

STRATEGI | Due Diligence | Förberedelse finansiell undersökning, dd-lista

STRATEGI | Årscykeln och styrelsens agenda | Vi går igenom att göra listan

STRATEGI | Intro till fem strategiska workshops för styrelse och ledning

STRATEGI | Workshop 1 | Var kommer vi ifrån | Historien har betydelse för var vi är på väg

 • Workshop 2 | Vilke trender ser vi i branschen, vad händer med vår värdekedja?
 • Worklshop 3 | Nulägesanalys, vi gör en klassisk SWOT-analys
 • Workshop 4 | Strategi och affärsplan, prioriteringar
 • Worskhop 5 | Visualisera, var är vi om tre år?
 • Mer på G - se nedan

Rådgivning | Risk

Risk handlar om spegelbilden av möjligheterna dvs, intern kontroll bolagsstyrning och riskhantering. Video, mallar och checklistor är uppdaterade och klara att användas för avsnitten:

RISK | Instruktion eller riktlinjer till styrelsen, en enkel och användbar mall.

RISK | Utvärdering av styrelsen, mall och elektronisk enkät ingår.

RISK | Svensk kod för bolagsstyrning | Tillämpa, följ eller förklara, vi går igenom hela den svenska koden

RISK | Svensk kod för bolagsstyrning | En enkel mall för att testa av styrelsen mot koden

RISK | ENGLISH Information Policy | Here you will find the ENGLISH version

RISK | Informationspolicy | Användbar policy för extern, intern kommunikation och börsen

RISK | Insiderpolicy | En enkel och användbar policy med mallar

RISK | Operativa risker | Riskhantering operationell risk, genomgång exempel

RISK | Dokumentation till styrelsen för beslut, en enkel och användbar mall

RISK | Dokumentation till styrelsen för information, en enkel och användbar mall

RISK | En enkel och användbar hållbarhetspolicy, hänger ihop med BOARDAs policypaket

RISK | Riskhantering finansiell risk | Vi går igenom de vanligaste finansiella riskerna och hantering

RISK | Riskfaktorer | Vi går igenom och identifierar de vanligaste riskfaktorerna, starten på riskpolicy

RISK | Uppförandekod | Här kommer en enkel och användbar uppförandekod

 • Mer på G - se nedan

Rådgivning | Information

Information handlar om insiderinformation, finansiell rapportering, MAR och IR. Video, mallar och checklistor uppdaterade och klara att användas för avsnitten:

INFO | Vi går igenom checklistan inför Q4 och planerar inför 2019.

INFO | Inför Q3 | Vi går igenom planeringen inför Q3, förberedelser inför Q4 och valberedning.

 • INFO | Bolagsstyrningsrapport | Här är en enkel och användbar mall

INFO | Nytt i regelverket för First North Premier | Svensk kod för bolagsstyrning.

INFO | Körschema delårsrapport | Vi går igenom körschemat steg för steg med checklista

INFO | Innehåll delårsrapport | Checklistan och rapportmall

INFO | Vinstvarning | Om…här är checklistan, förberedelse och genomförande av vinstvarning

INFO | Finansinspektionen | Rapportering personer i ledande ställning | MAR

INFO | IR-web | Här kommer checklistan för information du behöver ha på hemsidan

INFO | Checklista och PR VD-byte | Här kommer checklistan inkl. mall för enkel PR vid VD-byte

INFO | Hållbarhetsrapport | ÅRL | Här kommer en enkel och användbar mall

INFO | Förberedelse årsstämma | Här går vi igenom checklistan och förberedelser

INFO | Genomförande årsstämma | Här går vi igenom körschemat för genomförande

 • Pressmeddelande valberedningen
 • Mer på G - se nedan

På gång... | Strategi

 • Vilket "jobb" behöver du få gjort?

På gång... | Risk

 • Vilket "jobb" behöver du får gjort?

På gång... | Information

 • Vilket jobb behöver du får gjort?

Strategi | Affärsutveckling och strategisk planering är nyckeln till framgång för alla företag.

Här ger vi dig verktyg för att växa ”top-line” och öka lönsamheten. Vi går igenom affärsplanen som uppdateras löpande, operationella och finansiella mål, affärsutveckling, organisationsutveckling, planering och genomförande av strategiska förvärv, integration och synergieffekter, effektiviseringsprogram, kommunikationsplan och investerarrelationer. Strategi handlar om ledningens och styrelsens ”framåtlutade” agenda. 

Risk | En av styrelsens viktigaste uppgifter är att skydda bolagets tillgångar.

Här ger vi verktyg för intern kontroll och processer, riskhantering och bolagsstyrning. Vi uppdaterar policies till ”best practice” och ger praktiska exempel på hur bolag säkerställer att det finns spårbar dokumentation. Här handlar det om styrelsens ”bakåtlutade” agenda. Styr och kontrollmiljö för verksamhetsmål, rapporteringsmål och så handlar det om att följa lagar och regler.

Information | Med fokus på hantering av insiderinformation, dokumentation och informationsgivning enligt börsens och Finansinspektionens krav.

Det nya regelverket som är en ”MAR-dröm” för många mindre bolag. Vi uppdaterar informationspolicyn, guidar praktiskt i allt från att skriva pressmeddelanden och finansiella rapporter till registrering av insiderköp hos Finansinspektionen. Vi går igenom strategi och aktiviteter för IR och hållbarhetsarbete och rapportering.