.

På BOARDA jobbar vi med kunddriven digital rådgivning. Här hittar du mer än 80 avsnitt rådgivning live med video, audio, presentationer, mallar, checklistor och dokumentation. Vilket “jobb” behöver du få gjort?


Rådgivning | Strategi

Strategi handlar om affärsplanen och strategi, dina möjligheter att växa och öka lönsamheten och göra framgångsrika affärer. Video, mallar och checklistor är uppdaterade och klara att användas för:

Rådgivning | Risk

Risk handlar om spegelbilden av möjligheterna dvs, intern kontroll bolagsstyrning och riskhantering. Video, mallar och checklistor är uppdaterade och klara att användas för avsnitten:

Rådgivning | Information

Information handlar om insiderinformation, finansiell rapportering, MAR och IR. Video, mallar och checklistor uppdaterade och klara att användas för avsnitten:


Snabbtitt på alla 75 avsnitt som är LIVE hittar du här!

_BOARDA _ 75 avsnitt LIVE-komprimerad

Strategi | Affärsutveckling och strategisk planering är nyckeln till framgång för alla företag.

Här ger vi dig verktyg för att växa ”top-line” och öka lönsamheten. Vi går igenom affärsplanen som uppdateras löpande, operationella och finansiella mål, affärsutveckling, organisationsutveckling, planering och genomförande av strategiska förvärv, integration och synergieffekter, effektiviseringsprogram, kommunikationsplan och investerarrelationer. Strategi handlar om ledningens och styrelsens ”framåtlutade” agenda. 

Risk | En av styrelsens viktigaste uppgifter är att skydda bolagets tillgångar.

Här ger vi verktyg för intern kontroll och processer, riskhantering och bolagsstyrning. Vi uppdaterar policies till ”best practice” och ger praktiska exempel på hur bolag säkerställer att det finns spårbar dokumentation. Här handlar det om styrelsens ”bakåtlutade” agenda. Styr och kontrollmiljö för verksamhetsmål, rapporteringsmål och så handlar det om att följa lagar och regler.

Information | Med fokus på hantering av insiderinformation, dokumentation och informationsgivning enligt börsens och Finansinspektionens krav.

Det nya regelverket som är en ”MAR-dröm” för många mindre bolag. Vi uppdaterar informationspolicyn, guidar praktiskt i allt från att skriva pressmeddelanden och finansiella rapporter till registrering av insiderköp hos Finansinspektionen. Vi går igenom strategi och aktiviteter för IR och hållbarhetsarbete och rapportering.