Certifiering 2023

CERTIFIERING AV STYRELSE OCH LEDNING I BÖRSBOLAG 2023


AUDIO | VIDEO

Det är totalt 20 frågor i certifieringen. Alla frågor har tre svarsalternativ. Ett svar på varje fråga är rätt. Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna. När du är nöjd så trycker du på gör klar certifieringen. Du får ditt resultat och du kan ladda hem ditt certifikat. Certifieringen motsvarar 10 timmars utbildning i börsfrågor för ledande befattningshavare och styrelseledamöter i bolag som är noterade på någon av börserna eller marknadsplatserna i Stockholm, Sverige. Varmt lycka till!

Jenny
Ett test quiz

Det här quizzet är om Lorem Ipsum.