Så mycket enklare att vara på börsen | fler än 100 avsnitt LIVE

HÄR HITTAR DU VÅRA 45 MIN LIVE SÄNDNINGAR ON-DEMAND

Om du bjuder på din e-postadress så bjuder vi på access
Personlig, strukturerad och tillgänglig 24/7

Fokus ligger på att utveckla och genomföra agendan för styrelsen och ledningen; strategi, affärsutveckling, strategisk planering, intern kontroll och styrning, riskhantering, dokumentation, finansiell rapportering, investerarrelationer och informationsgivning.

Kapitalmarknaden | Strategi, risk och informationsgivning

BOARDAs innehåll är baserat på vad du behöver för årscykeln i ett noterat bolag, eller ett bolag som har ambitionen att leva som ett noterat bolag, och du har själv möjlighet att påverka det. Online rådgivningen på BOARDA.se kommer från ROPAs traditionella rådgivning

Kundnära utveckling | Var med och styr innehåll

Det första temat är strategi och tar upp dina möjligheter, strategisk planering, att växa och öka lönsamheten. Det andra temat handlar om risk, det vill säga spegelbilden av möjligheterna, intern kontroll och styrning. Det tredje temat handlar om insiderinformation, MAR, finansiell rapportering och investerar relationer.