Archives teman

TESTA STARTER

TESTA STARTER MED MEMBERSHIP
Kapitalanskaffning med Boardeaser & BOARDA

Kapitalanskaffning med Boardeaser & BOARDA


Boardeaser & BOARDA i samarbete, här hittar du körschema, vägledning, dokumentation, strategi och tips för kapitalanskaffning. Digital rådgivning för ledning och styrelse, allt du behöver för att förbereda ditt bolag för kapitalanskaffning. Vi jobbar med kunddriven utveckling, hör av dig om det är något som du saknar för att få “jobbet” gjort.  Hälsn. Jenny Rosberg

P.S. Siktar du mot börsen så kolla in till Börsen med BOARDA & Boardeaser.Boardeaser med BOARDA

Boardeaser med BOARDA


  • Personlig med kapitalmarknadens perspektiv
  • Strategi | Ledningens och styrelsens framåtlutade agenda, affärsplan och strategi, förberedelse kapitalanskaffning, förvärv, styrelsens årscykel mm | Investment Case
  • Risk | Ledningens och styrelsen bakåtlutade agenda, riskhantering och intern kontroll och styrning, dokumentation | Strukturkapital
  • Strukturerad | Genomgång och vägledning audio/video användbar dokumentation och mallar 
  • Tillgänglig 24/7
  • Löpande uppdateringar och nya avsnitt baserat på senaste praxis och önskemål från kunder

Boardeaser & BOARDA i samarbete. Här hittar du verktygslådan för att genomföra styrelsens och ledningens agenda. Vi coachar dig genom styrelsens årscykel och ser till att hela tiden vässa ledningens och styrelsens dokumentation, strukturkapital. Vi jobbar med kunddriven utveckling, är det något som du saknar för att få “jobbet” gjort? Hälsn.Jenny

P.S. Vill du förbereda ditt bolag för kapitalanskaffning se tillägg “Kapitalanskaffning med Boardeaser & BOARDA”, siktar du mot börsen så kolla in tillägg “Börsen med BOARDA & Boardeaser”.Börsen med BOARDA & Boardeaser

GAMMAL Börsen med BOARDA & Boardeaser


Boardeaser & BOARDA i samarbete, här hittar du körschema, vägledning, dokumentation, strategi och tips för att förbereda bolaget, ledningen och styrelsen för börsen. Certifiering av ledande befattningshavare och styrelseledamöter i informationsgivning ingår. Digital rådgivning för ledning och styrelse, allt du behöver för att förbereda ditt bolag för börsen. Vi jobbar med kunddriven utveckling, hör av dig om det är något som du saknar för att få “jobbet” gjort.  Hälsn. Jenny RosbergTESTA PROJEKT A


kfjglkdfgjslkdfgjslSPOTLIGHT ACADEMY


Mer än 90 avsnitt audio/video, vägledning, mallar och dokumentation

  • INFORMATIONSGIVNING OCH INSIDERINFORMATION - här finns allt du behöver för att hantera informationsgivning och insiderinformation.
  • RISKHANTERING OCH BOLAGSSTYRNING - här finns allt du behöver för att arbeta med intern kontroll och bolagsstyrning.
  • STRATEGISK PLANERING - här finns allt du behöver för att driva och utveckla affärsplanen tillsammans med ledning och styrelse.

Spotlight Academy är ett samarbete mellan BOARDA.se och Spotlight Stock Market med MCL Markets & Corporate Law.2020 CERTIFIERING STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2020 Certifiering av styrelseledamöter och ledande befattningshavare


Emelie Jarnesten från Spotlight Stock Market och Jenny Rosberg från BOARDA kort om lanseringen av nya certifieringen. Det är totalt 16 avsnitt och programmet tar cirka en och en halv timme.

Du kommer att hitta eftersnack med Anna Jansson från Spotlight Stock Market och Jenny Rosberg från BOARDA. I eftersnack ger vi praktiska exempel och konkret vägledning.


För att sätta igång så klickar du på 2020 Certifiering här nedanför.

P.S. TIPS – Regler är till för att skapa värde – lyssna igenom video och prat så blir frågorna som har tre alternativ med ett rätt svar enkla. Använd de blå knapparna längst ner eller siffrorna högst upp på sidan för att gå fram och tillbaka mellan avsnitt.


Spotlight Stock Market | För ledning och styrelse

Spotlight Stock Market och BOARDA har lanserat Spotlight Academy som ingår för alla bolag som är noterade på Spotlight Stock Market. Använd länken här nedan för att få tillgång till över 90 avsnitt i den nya digitala akademin.


SSE Business Lab | För ledning och styrelse

STRATEGI & RISK | Fokus kapitalmarknadens perspektiv. ROPA bjuder på ett urval avsnitt från vår digitala tjänst BOARDA.Strategi & Risk | Norrsken Foundation

STRATEGI & RISK | Fokus kapitalmarknadens perspektiv

STRATEGI handlar om affärsutveckling och strategisk planering. RISK handlar om att skydda bolagets tillgångar.INFORMATION

INFORMATION | Fokus kapitalmarknadens perspektiv

Informationsgivning, hantering av insiderinformation, dokumentation och investerarrelationer (IR), mallar och uppdateringar kring praxis. För noterade bolag och företag som vill förbereda för en notering.RISK

RISK | Fokus kapitalmarknadens perspektiv

En av ledningens och styrelsens viktigaste uppgift är att skydda bolagets tillgångar. Här ger vi dig ledningens och styrelsens bakåtlutade agenda, hela årscykeln.STRATEGI

STRATEGI | Fokus kapitalmarknadens perspektiv

Affärsutveckling och strategisk planering är nyckeln till framgång för alla företag. Här går vi igenom affärsutveckling och strategi.