SPOTLIGHT ACADEMY

BOARDA & SPOTLIGHT STOCK MARKET LANSERAR DIGITAL AKADEMI FÖR TILLVÄXTBOLAG

 

 

ROPAs digitaltjänst BOARDA med över 90 avsnitt live för företagsledare och styrelser i kapitalmarknaden tecknar samarbetsavtal med Spotlight Stock Market och lanserar Spotlight Academy.

Spotlight Academy är en digital akademi som utbildar och vägleder noterade bolag för att underlätta för företagsledningar och styrelser. I ett första steg handlar det om informationsgivning, hantering av insiderinformation, riskhantering, bolagsstyrning och strategisk planering. Företagsledningar och styrelser i bolag noterade på Spotlight Stock Market får tillgång till den digitala akademin med start idag.

“Det har blivit svårare för företagsledningar och styrelser i noterade bolag. På Spotlight vill vi skapa förutsättningar för våra bolag att bli framgångsrika i aktiemarknaden och inkluderar Spotlight Academy i vårt erbjudande. Man skulle kunna säga att vi har ett “all-inclusive” erbjudande för tillväxtbolag med distribution av  pressmeddelanden, elektronisk loggbok för hantering av insiderinformation, analystäckning och Spotlight Academy”, kommenterar Emelie Jarnesten, Head of Business Operations, Spotlight Stock Market.

“Vår digitala tjänst BOARDA med fler än 90 avsnitt live audio/video, coachning, vägledning, mallar och dokumentation är  skräddarsydd för företagsledningar och styrelser i aktiemarknaden. Här finns allt du behöver för den strategiska planeringen, affärsutveckling, riskhantering, bolagsstyrning, IR och informationsgivning. Tillsammans med Spotlight Stock Market lanserar vi nu Spotlight Academy för alla bolag som är noterade på Spotlight Stock Market. Det här är nästa steg i utvecklingen av den svenska aktiemarknaden, kommenterar Jenny Rosberg, ROPA & BOARDA.


Intresserad av att prata digitalt samarbete?Blivande företagskund?


Online

MER ÄN 120 AVSNITT ONLINE | NÄSTAN SOM ATT HA EN EGEN RÅDGIVARE


Hej, om du vill testa vår digitala rådgivning så skicka mig ett mail. Vi arbetar med kunddriven utveckling och uppdaterar löpande utifrån bäst praxis. Min ambition med BOARDA är att göra det enklare för ledningar och styrelser i börsbolag.

| Hälsn. Jenny Rosberg


STRATEGISK PLANERING

 • Webinars [111]
 • Årscykeln | Styrelsens agenda [37]

FINANSIELL RAPPORTERING

 • Inför Q3 [45]
 • Finansiell kalender [91]
 • Finansiell rapport | Guidance & körschema plus detaljplanering steg för steg[6]
 • Innehåll i finansiell rapport | Guidance & checklista IFRS [3]
 • Nyckeltal [115]
 • Finansiella rapporter | Vad vill analytikerna läsa? [110]
 • Rapportpresentation [99]
 • Digital presentation | Vad driver värdet på din aktie? [96]

INSIDERINFORMATION MAR & REGULATORISK

 • Handelsförbud & rapportering personer i ledande ställning | MAR [93]
 • FI rapportering personer i ledande ställning MAR [27]
 • Insiderinformation MAR [92]
 • Beslutsträd insiderinformation MAR eller inte? [113]
 • PR vad är MAR, Regulatory & IR? [84]
 • Nyhetsmeddelanden | Affärsdrivande kommunikation & utbildning av investerare [90]
 • Valberedning utsedd | Guidance & PR mall [30]
 • Valberedningens förslag till årsstämman | Guidance & PR & motivering mall [33]
 • Uppdatering finansiella mål MAR | Guidance & PR mall [36]
 • Läckage insiderinformation | PR mall & guidance [95]
 • Ev. läckage ex. vid indikativt bud MAR| Guidance & PR mall [24]
 • Inbjudan presentation rapport | Guidance & PR mall [54]
 • Ny order MAR | Guidance & PR mall [75]
 • Vinstvarning MAR | Guidance & PR mall [42]
 • Tilldelning offentlig upphandling MAR | Guidance & PR mall [57]
 • VD-byte MAR | Guidance & PR mall [39]
 • PR mall förvärv av bolag [88]
 • Att göra vid intresse/bud på bolaget | Guidance & checklista [66]
 • Pressmeddelande ägarförändring flaggning och körschema [98]
 • PR mall uppdatering av finansiell kalender [107]
 • Finansinspektionens vägledning MAR [63]
 • Finansinspektionens frågor & svar insiderinformation MAR | Guidance [72]
 • Finansinspektionen frågor & svar insiderförteckning MAR | Guidance [69]

ÅRSSTÄMMA

 • Förberedelser årsstämma | Guidance & checklista [9]
 • PR mall publicering av årsredovisning inkl. revisionsberättelse [87]
 • Genomförande årsstämma | Guidance & checklista [12]
 • Kommuniké årsstämma | Guidance & PR mall [51]
 • Efter årsstämman [86]
 • Kommuniké extra bolagsstämma | Guidance & PR mall [48]

AFFÄRSPLAN & MÅL

 • Equity Story | Varför ska jag köpa din aktie? [19]
 • Affärsplan | Enkel checklista affärsmodell & konkurrenskraft [76]
 • Affärsplan |  Hur stor är din marknad? [25]
 • Affärsplan | Product Market Fit [28]
 • Affärsplan | Vilken disciplin är ditt bolag bäst på? Vilken är din affärsmodell? [31]
 • Affärsplan | Vi sätter ihop helheten [55]
 • Affärsplan | Fortsättning finansiella mål [67]
 • Hållbarhetsmål | Guidance [70]
 • Affärsplan | Intro finansiella mål [34]
 • Affärsplan | Summering av affärsplan och affärsmodell | Business Canvas [22]
 • SaaS-modellen [64]

RISKHANTERING, BOLAGSSTYRNING & HÅLLBARHET

 • Svensk kod för bolagsstyrning [62]
 • Riskfaktorer [2]
 • Riskrapport [59]
 • Riskhantering operationell risk | Operativa risker [8]
 • Riskhantering finansiell risk [5]
 • ESG på agendan för styrelse och ledning [106]
 • Så här hänger företagets policies ihop [11]
 • Uppförandekod SWE ENG [41] inkl. anti-korruption
 • Hållbarhetspolicy SWE ENG [17]
 • Miljöpolicy [97]
 • Mångfaldspolicy [100]
 • Policy för IT & informationssäkerhet SWE & ENG [38]
 • Informationspolicy [26]
 • Informationspolicy ENG | Communication/Information Policy [29]
 • Insiderpolicy [32]
 • Insiderpolicy ENGELSKA | Inside Policy [35]
 • Riskpolicy | Guidance och mall [14]
 • Finanspolicy [23]
 • Visselblåspolicy & rapporteringskanal SWE & ENG [47]
 • Ersättningsregler – Riktlinjer för ersättningar och Ersättningsrapport[94]
 • 100 dgr som styrelseordförande & första året [108]
 • Styrelsen & VD så här hänger instruktioner och riktlinjer ihop [104]
 • Riktlinjer styrelsen [50]
 • Styrelsens protokoll & dokumentation [116]
 • Dokumentation till styrelsen för information [68]
 • Dokumentation till styrelsen för beslut [71]
 • Revisionsutskott [102]
 • Riktlinjer för ersättningsutskottet [103]
 • Vd-instruktion [56] & instruktion finansiell rapportering [101]
 • Vd-rapport [40]
 • VD- och styrelseutvärdering [53]
 • Succession affärskritiska roller [73]
 • Valberedningens arbete, dokumentation och förslag [112]
 • Intern kontroll & styrning | Guidance [80]
 • Ekonomihandbok [74]
 • Intro penningtvätt & dokumentation | Guidance [77]
 • Hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen, ÅRL | Guidance & mall [18]
 • Bolagsstyrningsrapport | Guidance & mall [21]
 • ESG synliggöra hållbarhetsinformation [114]

INVESTOR RELATIONS

 • IR-plan | Investerarrelationer [81]
 • Effektiva IR-aktiviteter & Investor Targeting [109]
 • Blankning genomgång med praktiska exempel mm [118]
 • IR-web | Guidance & checklista [15]
 • Nytt för IR-webben | Riktlinjer ersättningar, instruktion valberedning [82]
 • 21 frågor om hållbarhet från Carnegie Fonder [83]

KAPITALANSKAFFNING & NOTERING

 • Transaktion| Förberedelser kapitalanskaffning [58]
 • Transaktion | Förberedelser för notering [61]
 • Transaktion | Förberedelse finansiell Due Diligence [43]
 • Transaktion | Förberedelse för legal Due Diligence [46]
 • Transaktion |  Förberedelse teknisk due diligence – IT & IP [49]
 • Transaktion | Finansiell rapportering CFO värdering förvärv | EV | NWC [52]
 • IR-web steg för steg vid börsnotering [78]

WORKSHOPS | För ledning och styrelse

 • Workshop | Intro [1]
 • Workshop #1 | Var kommer vi ifrån? [4]
 • Workshop #2 | Vår industri [7]
 • Workshop #3 | Nulägesanalys [10]
 • Workshop #4 | Prioriteringar [13]
 • Workshop #5 | Teambuilding [16]

UNDER UPPDATERING

 • Inför bokslutskommuniké & Q4 [79]
 • Inför Q1 [85]
 • Inför Q2 2022 [89]


| BOKA

ONLINE MÖTE | Extra hjälp - boka onlinemöte


Ingenting är sig likt, vi lägger till extra hjälp via telefon eller video. Boka här, först till kvarn gäller och alla tiderna är one-to-one möten.

 


P.S. Vi använder iRtalks.se för bokning.SUPPORT

SUPPORT

E-posta oss om du behöver hjälp eller har frågor, funderingar och feedback.

E-post hej@boarda.se

Om du har bråttom, ring! Jenny tycker om att prata med våra digitalkunder.

E-post direkt till jenny@boarda.se och mobil 070-747 27 41. 


| Intro till Jenny Rosberg sponsorships

Hej! Det är jag som är Jenny Rosberg.

För fem år sedan startade jag rådgivningsfirman ROPA, specialist på kapitalmarknadsfrågor. I år lanserar vi digitala tjänster, gör vår rådgivning tillgänglig för nya bolag och mindre bolag.

Tillbaka till STARTALinkedIn

 


Norrsken Foundation Portföljbolagen | TEMA

Strategi & Risk


Affärsutveckling och strategisk planering är nyckeln till framgång för alla företag.Digital rådgivning | Norrsken Foundation

Norrsken Foundation Portföljbolagen | ROPA | BOARDA digital rådgivning

ROPA erbjuder Norrsken Foundations portföljbolag tillgång till ROPAs digitala tjänster BOARDA under perioden 15 oktober 2018 till 31 december 2019. Vi har tillsammans med Norrsken Foundation valt ut totalt 24 avsnitt från våra teman STRATEGI, RISK och INFORMATION.

Vi arbetar kunddrivet så om det är något du saknar för att “få jobbet gjort” eller om du har annan feedback så hör av dig via FRÅGA, mail eller telefon.

Läs mer om BOARDA och våra 44 avsnitt här↓ och mer info om mig och ROPA hittar du här↓ Vill du få access till mer än 75 avsnitt så kontakta oss via telefon eller mail.

Varmt välkommen Jenny

Villkor

Ja, tack sätt upp ett konto


  Friends & Family | Intro

  Digital tjänst för vd, cfo och ordförande


  “Vi har kapitalmarknadens perspektiv på strategi, risk och informationsgivning.”

  STARTSIDA